Ber om felles hastemøte om pensjonsforslag

Hastemøte, Forhandlingsleder Espen Rokkan (f.v.) og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen i Delta og Anne Green Nilsen i Fagforbundet ber om felles hastemøte med statsråd Jan Tore Sanner om det nye pensjonsforslaget.

Hastemøte, Forhandlingsleder Espen Rokkan (f.v.) og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen i Delta og Anne Green Nilsen i Fagforbundet ber om felles hastemøte med statsråd Jan Tore Sanner om det nye pensjonsforslaget.

Ber om felles hastemøte om pensjonsforslag

Sammen med fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsdirektoratet og Delta har PBL bedt om et snarlig møte med statsråd Jan Tore Sanner. Tema: Regjeringens planlagte kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Publisert:

Som kjent har regjeringen, i høringen om nye reguleringer av private barnehager, foreslått kutt i pensjonstilskuddene til private barnehager. Et slikt kutt vil ramme mange private barnehager hardt.

Misvisende kunnskapsgrunnlag i høringen

PBL advarer sterkt mot slike kutt i finansieringen av de private barnehager, av flere grunner.  

  • Regjeringen feilinformerer i sitt høringsnotat om pensjonskostnader i private barnehager. En rapport som aktuarfirmaet Lillevold & Partners har utarbeidet på oppdrag fra PBL viser at den påståtte «overkompensasjonen» av pensjonskostnader i private barnehager er betydeligere mindre enn det regjeringen legger til grunn. Dette er alvorlig og må tas med i det videre arbeidet.
  • Eventuelle endringer i pensjonstilskuddet kan kun gjøres etter en helhetlig gjennomgang og vurdering av hele systemet for finansiering av private barnehager. Som Kunnskapsdepartementet selv tidligere har vært opptatt av, må hele systemet for finansiering vurderes som en helhet, og eventuell «overkompensasjon» på ett område må sees i sammenheng med «underkompensasjon» på andre områder.

726 mill. kroner mindre i tilskudd

Dette er argumenter som PBL har fremført overfor regjeringen og andre i arbeidet med reguleringsforslagene.

PBL har blant annet lagt frem tall som viser at dersom pensjonstilskuddet reduseres fra 13 til 9 prosent, som er et av scenariene som regjeringen vurderer, vil private barnehager få 726 millioner kroner mindre i tilskudd. 4 av 10 PBL-barnehager vil ikke få dekket sine reelle pensjonskostnader.

Nå er PBL enige med fagforeningene om å belyse denne viktige saken sammen. I et felles brev ber partene – PBL på den ene siden og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre – nå om møte med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.  

«Svært viktig kunnskapsgrunnlag»

I henvendelsen til Sanner skriver organisasjonene blant annet:

«1.750 private barnehager med om lag 29.000 ansatte er omfattet av hoved- og hovedtariffavtalen som er fremforhandlet av fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og PBL på den andre siden.

Innenfor dette tariffområdet har partene nylig kommet til enighet om en ny pensjonsavtale. Denne ble underskrevet 26. august 2019, og er nå godkjent i de respektive organene i organisasjonene.

(…)

I grunnlaget for avtalen mellom partene i PBL-området ligger det et kunnskapsgrunnlag som vi mener det er svært viktig for regjeringen å ha innsikt i før regjeringen eventuelt foretar et varslet kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Partene ber derfor kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om et hastemøte der vi sammen kan få lagt frem dette kunnskapsgrunnlaget for statsråden.»

Ble enige om ny pensjonsavtale

Det var i forhandlingene om ny pensjonsavtale for ansatte i PBL-barnehagene at partene også ble enige om sammen å jobbe politisk mot kutt i pensjonstilskuddene.

Følgende ble avtalt i forhandlingene:

«Partene er enige om at vi i fellesskap skal påvirke regjering og Stortinget til å unnlate avkorting i pensjonstilskuddet i dagens tilskuddsmodell, uten at det samtidig gjøres en helhetlig gjennomgang, hvor også øvrige tilskuddselementer sees på.»