Siste sjanse til å melde seg på til landsmøtet

Siste sjanse til å melde seg på til landsmøtet

Ved midnatt fredag 28. april går fristen ut for å melde seg på til PBL Landsmøte 2023. PBL oppfordrer alle medlemmer til å benytte seg av denne muligheten til å påvirke organisasjonens arbeid.

Publisert:

Som en demokratisk medlemsorganisasjon eies PBL av medlemsbarnehagene.

Mandag 8. og tirsdag 9. mai arrangerer PBL landsmøtet, der nytt styre skal velges og ny strategiplan for de to kommende år skal vedtas.

Landsmøtet er PBLs øverste organ, og de vedtakene som fattes der, er styrende for PBLs virksomhet frem til 2025.

I henhold til PBLs vedtekter må man være påmeldt senest ti dager før landsmøtet for å kunne stille som delegat. De som skal gi fullmakt til å la noen andre representere sin barnehage på landsmøtet, må forholde seg til den samme fristen.

Årets landsmøte arrangeres på hotellet Scandic Oslo Airport på Gardermoen. De som ikke har anledning til å delta fysisk, kan i år for første gang delta digitalt, med full talerett, forslagsrett og stemmerett.

Så langt er mer enn 330 personer påmeldt til landsmøtet. Det betyr at deltakelsen er rekordstor.

Men fortsatt er det plass til mange flere, og PBL oppfordrer medlemsbarnehager som ikke er påmeldt, til å benytte seg av denne muligheten til å delta i medlemsdemokratiet.

I tillegg til behandling av landsmøtesaker, vil det være masse spennende innhold, som for eksempel:

Les mer og meld deg på.