PBL Landsmøte 2019: Bruk din stemme

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2019: Bruk din stemme

Vær med og bestem hva PBL skal jobbe med de neste to årene. Landsmøtet i 2019 holdes på Gardermoen 27. og 28. mai.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. Bruk din stemme og vær med på å bestemme veien videre for PBL og medlemsbarnehagene.

Se oversikt over hvem som har meldt seg på PBL Landsmøte 

Meld deg på PBL Landsmøte 2019

Hva mener du er viktigst for fremtidens barnehager?   

PBL Landsmøte 2019 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen 27. og 28 mai.

PBLs landsmøte 2019 – program

Mandag 27. mai

08.00 Registrering av delegater
10.00 Miniseminar: Finansiering av barnehagene – tilfeldig lotteri eller godt grunnlag for høy kvalitet?
11.30 Lunsj      
12.30 Åpning/konstituering
           Landsmøtesaker
19.30 Landsmøtemiddag

Tirsdag 28. mai

08.30 Miniseminar: Vold og overgrep mot barn – hvordan kan barnehagene forebygge og avdekke?
10.00 Landsmøtesaker
11.30 Lunsj
16.00 Avslutning

Hør hvorfor administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder Eirik Husby vil at nettopp du skal komme på PBLs landsmøte. 

Meld deg på PBL Landsmøte 2019

PBL oppfordrer alle våre medlemsbarnehager til å delta på landsmøtet. Din tilstedeværelse er viktig for organisasjonen! Derfor har styret også denne gang bestemt at prisen for deltakelse skal være så lav som mulig. 

 • Delegat inkl. lunsj: 890 kroner
 • Delegat inkl. lunsj og festmiddag: 1.690 kroner
 • Observatør inkl. lunsj: 1.990 kroner
 • Observatør inkl. lunsj og festmiddag: 2.990 kroner

I tillegg er det fremforhandlet følgende priser for overnatting på Thon Hotel Oslo Airport:

 • Enkeltrom per natt: 1.195 kroner
 • Dobbeltrom per natt: 1.395 kroner

To miniseminar om viktige tema: 

I tillegg til landsmøteaker er det satt av tid begge dagene til to miniseminar om viktige tema.    

 • Finansiering av barnehagene – tilfeldig lotteri eller godt grunnlag for høy kvalitet?

Finansieringen av private barnehager har gjennom flere år skapt problemer, både for mange kommuner og barnehager. Med innføring av nye nasjonale krav til bemanning har problemene eskalert.

På landsmøtet vil ulike innledere belyse utfordringene og politikere ta debatten. Hvordan sikre god kvalitet i barnehagene, likebehandling av barn og fortsatt stort mangfold i barnehagesektoren?

Guri Melby (V), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Martin Henriksen (Ap), Audun Lysbakken (SV), Sylvi Listhaug (Frp) og Jan Tore Sanner (H).

 • Vold og overgrep mot barn – hvordan kan barnehagene forebygge og avdekke?

Vold, overgrep og omsorgssvikt i oppveksten setter varige negative spor. Barnehagen kan gjøre en stor forskjell for de sårbare barna.

PBL ønsker å bidra til at alle medlemsbarnehager får enda mer kunnskap for å fange opp barn som utsettes for vold og overgrep.

På landsmøtet vil ulike innledere belyse utfordringer og et eget ekspertpanel diskuterer hvordan vi enda bedre kan forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Anne Lindboe (PBL), Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse), Kristian Tangen (Kripos), Helene Flood Aakvaag (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress).

Merk deg følgende frister i forbindelse for landsmøtet 2019:

 • 27. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene
 • 15. april: Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
 • 16. mai: Frist for påmelding/fullmakter

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

Meld deg på PBL Landsmøte 2019