PBL Landsmøte 2019

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2019

Her finner du informasjon fra og om PBL Landsmøte 2019.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. 

PBL Landsmøte 2019 ble arrangert på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen 27. og 28 mai.

Her er det nye styret i PBL valgt på landsmøtet.

Her er valgkomiteen i PBL valgt på landsmøtet.

I tillegg til landsmøteaker var det satt av tid begge dagene til to miniseminar om viktige tema.    

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

PBL landsmøte 2019