PBL Landsmøte 2023

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2023

Her finner du informasjon om PBL Landsmøte 2023.

PBL Landsmøte arrangeres på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 8. og 9. mai 2023. 

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer en eller flere medlemsbarnehager hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.

På landsmøtet i 2023 vil også PBLs 30-årsjubileum bli markert. I tillegg vil det for første gang være mulig å delta enten fysisk eller digitalt. 

Viktige frister

I tråd med vedtektene, er det en del frister som må overholdes for å kunne bidra på PBLs landsmøte.

Dette gjelder til årets landsmøte i hovedsak følgende:

  • 8. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene.
  • 27. mars. Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 28. april: Frist for påmelding/fullmakter

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

Påmelding som delegat eller observatør

Delegat

Møtedeltaker som er eier, eller som representerer eier av barnehage, vil være stemmeberettiget på landsmøtet.

Eier du flere enn én barnehage, kan dere stille med flere delegater, hvor de enkelte delegatene stemmer på vegne av eier. PBL må da få beskjed om hvordan stemmene skal fordeles mellom delegatene.

Skal du være delegat for en annen barnehage enn du selv eier eller er daglig leder for, må fullmaktsskjema fylles ut og signeres av den eller de som kan signere på vegne av selskapet i henhold til registreringen i Brønnøysundregisteret.

Observatør

Hver barnehage kan stille med flere deltakere, men kun en delegat. Øvrige deltakere meldes på som observatører, og de vil ikke ha stemmerett.  

Stemmeberettiget

Hver barnehage har en stemmeandel beregnet ut fra medlemskontingenten som barnehagen betaler. Medlemskontingenten må være betalt for at barnehagen skal kunne være stemmeberettiget på landsmøtet.

Fysisk eller digital deltakelse

I 2021 gjorde et samlet landsmøte et vedtak som i år innebærer at delegater fra medlemsbarnehager som ikke kan delta fysisk på landsmøtet, vil ha mulighet til å delta digitalt.

Alle delegater med stemme-, tale- og forslagsrett vil kunne be om ordet, avgi stemmer på saker og sende inn endringsforslag, uavhengig av om de deltar digitalt eller sitter i landsmøtesalen.

Det digitale landsmøtet vil kun være åpent for delegater, ikke observatører.

Priser:

Fysisk deltakelse:        
Delegat Landsmøte Lunsj man+tir Festmiddag  1.690,-
Delegat Landsmøte Lunsj man+tir   890,-
Observatør Landsmøte Lunsj man+tir Festmiddag 3.220,-
Observatør Landsmøte Lunsj man+tir   2.220,-
Digital deltakelse:        
Delegat Landsmøte     0,-

 

 

 

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse

Gi innspill om styrekandidater

Valgkomiteen ønsker innspill til aktuelle kandidater til nytt PBL-styre så raskt som mulig. Kandidater som er foreslått innen 1. mars vil bli vurdert i valgkomiteens arbeid med innstillingen som skal legges frem for landsmøtet.

Forslag til styrekandidater sendes på e-post til valgkomiteens leder Anite Gaustad på . Hun kan også kontaktes på telefon 977 74 084.

Hotellovernatting

PBL har reservert rom til avtalepris på landsmøtehotellet Scandic Oslo Airport samt nabohotellet Best Western Plus Oslo Airport. Dersom du ønsker å bestille overnatting her, gjør du dette via egne lenker i påmeldingsskjemaet, eller ved å klikke på ønsket hotell under. Frist for å bestille rom via PBLs reservasjon er 14. april. Merk kanselleringsfrist 31. mars. Avtalepriser gjelder kun tidsrommet 7.-9. mai.

Scandic Oslo Airport (kode BPBL070523)

  • Enkeltrom per natt: 1.290 kroner
  • Dobbeltrom per natt: 1.490 kroner

Best Western Plus Oslo Airport

  • Enkeltrom per natt: 1.195 kroner
  • Dobbeltrom per natt: 1.495 kroner

Program

Programmet er under utarbeidelse og vil bli klart i løpet av vinteren.

I tillegg til de ordinære landsmøtesakene loves et solid og innholdsrikt jubileumsprogram. 

Mer informasjon om innhold og program kommer.

I mellomtiden kan du se denne filmen med tilbakeblikk fra PBL Landsmøte 2021:

 

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse