PBL Landsmøte 2021

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2021

Her finner du informasjon fra og om PBL Landsmøte 2021.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. 

PBL Landsmøte 2021 arrangeres 10. og 11. mai på Thon Hotel Oslo Airport. Sett av datoen i kalenderen allerede nå. Mer informasjon og påmelding kommer etter hvert. 

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

Her er styret i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

Her er valgkomiteen i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

PBL landsmøte 2019