PBL Landsmøte 2019: Bruk din stemme

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2019: Bruk din stemme

Vær med og bestem hva PBL skal jobbe med de neste to årene. Landsmøtet i 2019 holdes på Gardermoen 27. og 28. mai.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representanter medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. Bruk din stemme og vær med på å bestemme veien videre for PBL og medlemsbarnehagene.

Meld deg på PBL Landsmøte 2019

Hva mener du er viktigst for fremtidens barnehager?   

PBL Landsmøte 2019 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen 27. og 28 mai.

Hør hvorfor administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder Eirik Husby vil at nettopp du skal komme på PBLs landsmøte. 

Meld deg på PBL Landsmøte 2019

PBL oppfordrer alle våre medlemsbarnehager til å delta på landsmøtet. Din tilstedeværelse er viktig for organisasjonen! Derfor har styret også denne gang bestemt at prisen for deltakelse skal være så lav som mulig. 

  • Delegat inkl. lunsj: 890 kroner
  • Delegat inkl. lunsj og festmiddag: 1.690 kroner
  • Observatør inkl. lunsj: 1.990 kroner
  • Observatør inkl. lunsj og festmiddag: 2.990 kroner

I tillegg er det fremforhandlet følgende priser for overnatting på Thon Hotel Oslo Airport:

  • Enkeltrom per natt: 1.195 kroner
  • Dobbeltrom per natt: 1.395 kroner

Programmet for landsmøtet vil bli klart senere i vinter, men i tillegg til landsmøtesakene vil det begge dagene settes av tid til viktige tema som finansiering av bemanningsnorm, ny modell for finansiering av private barnehager samt et større arbeid for å styrke ivaretakelsen av sårbare barna i barnehagen. På landsmøtet velges også styret for de to neste årene. Har du innspill til kandidater? Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid og ønsker gjerne forslag fra medlemsbarnehagene. Siste frist for å foreslå kandidater er 1. mars. 

Merk deg følgende frister i forbindelse for landsmøtet 2019:

  • 27. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene
  • 15. april: Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 17. mai: Frist for påmelding/fullmakter

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

Meld deg på PBL Landsmøte 2019