PBL Landsmøte 2021

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2021

Her finner du informasjon om PBL Landsmøte 2021.

Styret i PBL har innkalt til ekstraordinært digitalt landsmøte 24. mars, hvor eneste sak er mulig utsettelse av PBLs landsmøte fra 10. og 11. mai til 1. og 2. november. Innkallingen ble sendt ut til alle eierne 24. februar, og frist for å melde seg på er 14. mars. Dersom medlemsbarnehagene vedtar utsettelse, vil informasjon nedenfor umiddelbart oppdateres med nye datoer og frister i henhold til vedtektene. 

Meld deg på PBLs ekstraordnære landsmøte (digitalt). 

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. 

PBL Landsmøte 2021 arrangeres 10. og 11. mai. Arrangementet skal etter planen avholdes på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

10. februar 2021 – frist for forslag til vedtektsendringer

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegivning og andre forhold.

Forslag til endringer i vedtektene må være foreslått av styret, styremedlemmer eller en medlemsbarnehage senest tre måneder før landsmøtet. Medlemsbarnehagenes frist for å komme med egne forslag til vedtektsendringer er 10. februar og sendes til .

Klikk her for å se PBLs vedtekter.

1. mars 2021 - frist for å sende inn forslag på nye styrekandidater

Siste frist for å sende inn forslag på styrekandidater til valgkomiteen er 1. mars 2021. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder Anita Gaustad på e-post til

29. mars 2021 – frist for innmelding av saker

Medlemsbarnehagene kan også melde inn saker til landsmøtet.

Fristen for å melde inn saker til PBL-styret er i vedtektene satt til seks uker før landsmøtet, altså 29. mars 2021. Forslag til innmeldte saker sendes 

30. april 2021 – frist for påmelding

Medlemsbarnehagene vil få innkalling til landsmøtet senest to måneder før landsmøtestart. Lenke til påmeldingen vil åpne i god tid før dette.

Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt administrasjonen 30. april 2021, altså senest ti dager før landsmøtet starter, for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett. Påmeldingen vil åpne om ikke så lenge. 

På grunn av den pågående pandemien er det i skrivende stund uklart hvordan landsmøtet vil bli avviklet. PBL vil følge nøye med på smittesituasjonen og løpende vurdere ulike alternativer for gjennomføring av landsmøtet. 

Sett uansett av datoen i kalenderen. Mer informasjon og påmelding kommer etter hvert.

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

Her er styret i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

Her er valgkomiteen i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

PBL landsmøte 2019