PBL Landsmøte

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte

Landsmøtet er PBLs øverste organ og avholdes annethvert år.

Her bestemmer representanter for medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. På landsmøtet velges styret i PBL for kommende toårsperiode.

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.