PBL Landsmøte

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte

Landsmøtet er PBLs øverste organ og avholdes annethvert år. PBL Landsmøte 2019 arrangeres på Gardermoen 27. og 28. mai.

På landsmøtet  bestemmer representanter for medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. På landsmøtet velges styret i PBL for kommende toårsperiode.

PBL Landsmøte 2019 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 27. og 28 mai.

Påmeldingen vil åpne høsten 2018. Men allerede nå oppfordrer vi eierne av medlemsbarnehagene til å sette av datoene i kalenderen.

PBL oppfordrer alle våre medlemsbarnehager til å delta på landsmøtet. Deres tilstedeværelse er viktig for organisasjonen!

Programmet for landsmøtet vil bli klart senere i høst, men du kan allerede nå merke deg følgende frister for landsmøtet 2019:

  • 27. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene
  • 15. april: Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 17. mai: Frist for påmelding/fullmakter

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.