PBL Landsmøte 2021

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2021

Her finner du informasjon om PBL Landsmøte 2021.

Et ekstraordinært digitalt landsmøte 24. mars vedtok å utsette PBLs landsmøte fra 10. og 11. mai til 1. og 2. november. 

PBL Landsmøte skal avholdes på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport. Hold av datoen i kalenderen allerede nå. Påmeldingen vil åpne i løpet av våren.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.

Viktige frister:   

1. august 2021 – frist for forslag til vedtektsendringer

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegivning og andre forhold.

Forslag til endringer i vedtektene må være foreslått av styret, styremedlemmer eller en medlemsbarnehage senest tre måneder før landsmøtet. Medlemsbarnehagenes frist for å komme med egne forslag til vedtektsendringer er 1. august og sendes til .

Klikk her for å se PBLs vedtekter.

1. august 2021 - frist for å sende inn forslag på nye styrekandidater

Siste frist for å sende inn forslag på styrekandidater til valgkomiteen er 1. august 2021. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder Anita Gaustad på e-post til

20. september 2021 – frist for innmelding av saker

Medlemsbarnehagene kan også melde inn saker til landsmøtet.

Fristen for å melde inn saker til PBL-styret er i vedtektene satt til seks uker før landsmøtet, altså 20. september 2021. Forslag til innmeldte saker sendes

 

22. oktober 2021 - frist for påmeldinger og fullmakter 

Medlemsbarnehagene vil få innkalling til landsmøtet senest to måneder før landsmøtestart. Lenke til påmeldingen vil åpne i god tid før dette. Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt administrasjonen 22. oktober 2021, altså senest ti dager før landsmøtet starter, for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett. Påmeldingen vil åpne om ikke så lenge. 

På grunn av den pågående pandemien er det i skrivende stund uklart hvordan landsmøtet vil bli avviklet. PBL vil følge nøye med på smittesituasjonen og løpende vurdere ulike alternativer for gjennomføring av landsmøtet. 

Sett uansett av datoen i kalenderen. Mer informasjon og påmelding kommer etter hvert.

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

Her er styret i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

Her er valgkomiteen i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

PBL landsmøte 2019