PBL Landsmøte 2023

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2023

Her finner du informasjon om PBL Landsmøte 2023.

PBL Landsmøte ble arrangert på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 8. og 9. mai 2023. 

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her vedtok delegatene blant annet strategiplan for de kommende to år, og det ble valgt et nytt styre

På landsmøtet i 2023 ble også PBLs 30-årsjubileum markert.

For første gang var det på landsmøtet i 2023 mulig å delta enten fysisk eller digitalt.

Her er landsmøtedokumentene som ble behandlet på landsmøtet:

Landsmøtebok 2023

Melding for landsmøteperioden 2021-2023