PBL Landsmøte 2021

Landsmøte PBL

PBL Landsmøte 2021

Her finner du informasjon om PBL Landsmøte 2021.

Et ekstraordinært digitalt landsmøte 24. mars vedtok å utsette PBLs landsmøte fra 10. og 11. mai til 1. og 2. november. 

PBL Landsmøte skal avholdes på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport.

Meld deg på PBL Landsmøte

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.

Klikk her for å se PBLs vedtekter.

Viktige frister:

20. september 2021 – frist for innmelding av saker

Medlemsbarnehagene kan også melde inn saker til landsmøtet.

Fristen for å melde inn saker til PBL-styret er i vedtektene satt til seks uker før landsmøtet, altså 20. september 2021. Forslag til innmeldte saker sendes

21. oktober 2021 - frist for påmeldinger og fullmakter 

Medlemsbarnehagene fikk innkalling til landsmøtet 31. august - i henhold til vedtektene som er senest to måneder før landsmøtestart. Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet, må være mottatt administrasjonen 21. oktober 2021, altså senest ti dager før landsmøtet starter, for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett. 

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager.

Meld deg på PBL Landsmøte

Andre frister:

1. august 2021 – frist for forslag til vedtektsendringer

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegivning og andre forhold.

1. august 2021 - frist for å sende inn forslag på nye styrekandidater

Siste frist for å sende inn forslag på styrekandidater til valgkomiteen er 1. august 2021.

 

Her er styret i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

Her er valgkomiteen i PBL valgt på landsmøtet i 2019.

PBL landsmøte 2019