PBL-styret 2017-2019

PBL-styret 2017-2019

Det er medlemmene i PBL som velger styret i PBL. Det skjer på PBLs landsmøte som blir arrangert annethvert år. Styret velges for to år.

Styreleder Eirik Husby, Borg barnehager AS, Sarpsborg - eirik.husby@pbl.no
Nestleder Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange - ragnhild.finden@pbl.no
Styremedlem Torstein Johannessen, Bergheim barnehage SA, Trondheim - torstein.johannessen@pbl.no
Styremedlem Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo - marit.lambrechts@pbl.no
Styremedlem Therese Børke, Mormors have, Kongseberg - therese.borke@pbl.no
Styremedlem Linda Fraurud, Ragnas Hage, Oslo - linda.fraurud@pbl.no
Styremedlem Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene AS, Bergen - harald.breistein@pbl.no
1. vara Kjetil Hopen, Eventus barnehage AS, Bergen - kjetil.hopen@pbl.no
2. vara: 
Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim / hele landet - trude.sydtangen@pbl.no
3. vara: Christian Talén, Davinas barnehage AS, Oslo - christian.talen@pbl.no
4. vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske - nina.olufsen@pbl.no
5. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad -mette.bakken@pbl.no