PBL-styret 2019-2021

PBL-styret 2019-2021

Det er medlemmene i PBL som velger styret i PBL. Det skjer på PBLs landsmøte som blir arrangert annethvert år. Styret velges for to år.

Styreleder Eirik Husby, Borg barnehager AS, Sarpsborg - eirik.husby@pbl.no
Nestleder Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange - ragnhild.finden@pbl.no
Styremedlem Torstein Johannessen, Bergheim barnehage SA, Trondheim - torstein.johannessen@pbl.no
Styremedlem Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo - marit.lambrechts@pbl.no
Styremedlem Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene AS, Bergen - harald.breistein@pbl.no
Styremedlem Kjetil Hopen, Eventus barnehage AS, Bergen - kjetil.hopen@pbl.no
Styremedlem Therese Børke, Mormors have, Kongseberg - therese.borke@pbl.no
1. vara: Anne Irene Bøe Hilden, Bjerkås barnehage, Asker -

2. vara: Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim 

3. vara: Vegard Gjerstad-Sørensen, Dragaberget barnehage SA, Stavanger

4. vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske

5. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad