PBL-styret 2023-2025

PBL-styret 2023-2025

Det er medlemmene i PBL som velger styret i PBL. Det skjer på PBLs landsmøte som blir arrangert annethvert år. Styret velges for to år.

Styreleder Eirik Husby, Barnehagenett AS, Sarpsborg -
Nestleder Laila Haugen, Ulna-barnehagene -
Styremedlem Torstein Johannessen, Bergheim barnehage SA, Trondheim -
Styremedlem Kjetil Hopen, Eventus barnehage AS, Bergen -
Styremedlem Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim -
Styremedlem Laila Dahle, Mobarn -
Styremedlem Jennie Furulund, Lundgaardsløkka barnehage
1. vara Paal Christian Bjønnes, Trondhjems Asylselskap, Trondheim -
2. vara Hilde Sofie Hjelseth, Tronvik Gårdsbarnehage AS, Moss -
3. vara Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad -
4. vara Javaria Tanveer, Mosaik barnehage SA, Oslo -
5. vara Tanja Håheimsnes, Brakamoen barnehage SA, Sauda -