Bli med på årets viktigste barnehageseminar!

Elise Waagen (Ap), Arild M. Olsen (mangeårig PBL-direktør), Siv Jensen (Barnehageforlikets mor), Øystein Djupedal (Barnehageforlikets far), Gunnar Stavrum (redaktør og samfunnsdebattant), Maren Grøthe (Sp), Ida Lindtveit Røse (KrF), Freddy A. Øvstegård (SV), Solveig Schytz (V), Tom Staahle (Frp), Kari-Anne Jønnes (H) og Hege Bae Nyholt (Rødt) er blant deltakerne på det politiske seminaret under PBLs landsmøte 8. og 9. mai.

Bli med på årets viktigste barnehageseminar!

Historien om barnehageforliket og 30-årsjubilanten PBL. Ny rapport om verdien av private barnehager. Og debatt om fremtiden til private barnehager. Det er duket for et svært innholdsrikt og spennende program under det politiske seminaret som åpner PBLs landsmøte mandag 8. mai. Deltar du ikke på landsmøtet, kan du følge seminaret på PBLs facebookside.

Publisert:

– Dette kommer til å bli et interessant, lærerikt og viktig seminar som alle som er opptatt av gode barnehager og fremtiden for private barnehager, bør få med seg. Dette er barnehageseminaret du ikke vil gå glipp av, reklamerer administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

For PBLs landsmøte er ikke bare behandling av landsmøtesaker og en sosial arena for representanter for medlemsbarnehagene. På landsmøtet arrangerer PBL også politisk seminar med spennende gjester, innlegg og debatt.  

Det er utvilsomt mange godbiter på programmet under det politiske seminaret på PBLs landsmøte.

Seminaret blir strømmet direkte på PBLs Facebook-side.

De som deltar digitalt på landsmøtet, kan velge å følge det politiske seminaret via Teams-lenken til selve landsmøtet.

Barnehageforliket 20 år

20 år etter barnehageforliket kommer forlikets far og mor, Øystein Djupedal (tidligere SV-statsråd) og Siv Jensen (tidligere Frp-leder), til PBLs landsmøte for å fortelle sannheten om hva som skjedde da to politiske motpoler fant sammen og skapte en av vår tids mest vellykkede velferdsreformer.

Sentrale spørsmål er: Hvordan skapte de suksessen? Hva har vært avgjørende for utviklingen av den sektoren vi har i dag? Og hvordan ser de på fremtiden?

PBL 30 år

30 år etter at han selv var med på å etablere organisasjonen, kommer tidligere PBL-direktør Arild M. Olsen for å fortelle om utviklingen av PBL og barnehagesektoren.

Blant spørsmålene som kommer opp er: Hvorfor har PBL og private barnehager blitt det det er i dag? Hva tenker den nå pensjonerte PBL-lederen om fremtiden for de private barnehagene?

Sektoren sett utenfra

Avisredaktør, samfunnsdebattant og kommentator Gunnar Stavrum har fulgt utviklingen av barnehagesektoren i en årrekke.

Han kommer til PBLs poltitiske seminar for å dele sine analyser og vurderinger, både knyttet til utviklingen som har vært – og om fremtiden for private barnehager.

Ny kunnskapsrapport

Simen Pedersen og Erika Karttinen fra analysebyrået Menon Economics kommer for å legge frem en helt ny kunnskapsrapport som blant annet omhandler utviklingen av sektoren fra barnehageforliket og frem til i dag.

Rapporten inneholder nye anslag på den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager og også prognoser for hvordan sektoren kan komme til å utvikle seg de neste tiårene.

Politisk debatt

I tillegg arrangerer PBL på landsmøtet årets store barnehagedebatt, med bred deltakelse fra Stortinget. Dit kommer mange av de politikerne som vil være sentrale når fremtidens system for finansiering og regulering av private barnehager skal landes i løpet av 2023 og 2024.

Kvalitet, likebehandling og valgfrihet blir sentrale tema i debatten som inkluderer følgende deltakere:

Elise Waagen (Ap), Maren Grøthe (Sp), Kari-Anne Jønnes (H), Solveig Schytz (V), Tom Staahle (Frp), Ida Lindtveit Røse (KrF), Hege Bae Nyholt (Rødt) og Freddy A. Øvstegård (SV).

Bedre kjent med historien - og se fremover

Flere innledere og deltakere vil komme til før arrangementet starter klokken 10.00 den 8. mai. Hele det politiske seminaret og innleggene bindes sammen av debatt- og møteleder Trude Teige.

– Vi skal markere jubileene til både barnehageforliket og PBL. Vi skal bli enda bedre kjent med viktige deler av historien til denne fantastiske sektoren. Men vi skal i stor grad også se fremover og diskutere den videre utviklingen, og hvordan vi sammen kan skape best mulig barnehager for barn og familier i fremtiden, sier Schjelderup.

Avgjørende tid

Han legger til:

– Vi er potensielt inne i en helt avgjørende tid for private barnehager og for den videre utviklingen av sektoren. Regjeringen har lagt frem planer som dels er veldig spennende, men som også representerer et klart brudd med prinsipper som har tjent sektoren godt i to tiår. Det pågående arbeidet med fremtidens system for finansiering og regulering er helt avgjørende, ikke minst for mange av våre medlemmer som trenger forutsigbarhet og bærekraftig finansiering for i det hele tatt å kunne overleve. Dette blir også viktige tema under det politiske seminaret på årets landsmøte.

Statsråden kommer tirsdag

Til PBL-landsmøtet tirsdag kommer også kunnskapsminister Tonje Brenna for å fortelle om regjeringens barnehagepolitikk.

I tillegg kommer direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet, som skal orientere om direktoratets pågående arbeid på barnehageområdet.