Har startet arbeidet med forslag til ny strategiplan

Godt i gang. Styret i PBL med leder Eirik Husby (t.v.), Harald B. Breistein, nestleder Ragnhild Finden, Torstein Johannessen, 2. vara Trude Sydtangen, Therese Børke, Linda Fraurud, Marit Lambrechts og 1. vara Kjetil Hopen blant annet har jobbet med forslag til ny strategiplan.

Har startet arbeidet med forslag til ny strategiplan

På styremøtet i Oslo denne uken har styret i PBL blant annet jobbet med et forslag til strategiplan for perioden 2019 til 2021, som skal legges frem for landsmøtet i mai.

Publisert:

– Landsmøtet er en utrolig viktig arena. Og noe av det viktigste medlemmene i PBL gjør på landsmøtet, er å vedta en strategiplan for de to neste årene. Det er viktig at strategiplanen er ambisiøs og at den er tydelig på hva PBL skal være for medlemmene fremover, sier styreleder Eirik Husby.

Meld deg på PBL Landsmøte 27. og 28. mai

Ønsker satsing på sårbare barn

Det er fortsatt tidlig i arbeidet med strategi for neste landsmøteperiode. Likevel kan Husby røpe at styret ønsker en større satsing på arbeidet for sårbare barn og forebygging av vold og overgrep mot barn.

I tillegg trekker Husby frem fortsatt arbeid for forutsigbare og likeverdige rammevilkår som skal gjøre alle barnehager i stand til å levere et barnehagetilbud med høy kvalitet, som veldig viktig for PBL og medlemmene.

– Det vil alltid være en viktig sak for PBL og medlemsbedriftene, fordi det er grunnlaget for å kunne levere et stabilt og godt tilbud til alle barn hvert år. Vi ser nå, i forbindelse med innføringen av bemanningsnormen, de store problemene med dagens system. For mange barn og barnehager vil ikke de nye normene være finansiert før om flere år, og det er veldig problematisk, kommenterer styrelederen.

– Uakseptabelt av regjeringen

På det to dager lange styremøtet denne uken diskuterte styret også andre saker knyttet til landsmøtet, som meldingen for landsmøteperioden 2017-19, økonomiplan 2019-21 og diverse valg for landsmøtet.

Styret brukte dessuten mye tid på det som for tiden opptar mange medlemmer, og som er en svært viktig sak for organisasjonen: Innføringen av ny bemanningsnorm og manglende finansiering fra staten og kommunene.

– Det er uakseptabelt at regjeringen og kunnskapsminister Sanner skyver regningen og problemene over på kommunene og de private barnehagene. Ikke alle har muligheten til å tære på oppspart egenkapital og da kan dispensasjon fra kravet være eneste utvei. Det mener vi er en veldig dårlig løsning, så dette kommer PBL til fortsatt å følge nøye opp fremover, kommenterer styreleder Eirik Husby.

Husk frist for å melde inn vedtekter som er 27. februar. 

Landsmøtet på agendaen. På styremøtet i Oslo denne uken har styret i PBL blant annet jobbet med et forslag til strategiplan for perioden 2019 til 2021, som skal legges frem for landsmøtet i mai. Landsmøtet på agendaen. På styremøtet i Oslo denne uken har styret i PBL blant annet jobbet med et forslag til strategiplan for perioden 2019 til 2021, som skal legges frem for landsmøtet i mai.