Valgkomiteen er godt i gang med vårens viktigste arbeid

Viktig jobb. Valgkomiteen med leder Anita Gaustad (t.h), Kirsten Dyve Samuelsen, nestleder Edle Damm, Inger Lise wølner og Tommy Larsen har en hektisk men viktig jobb frem mot landsmøtet med å sette sammen det nye styret i PBL.

Viktig jobb. Valgkomiteen med leder Anita Gaustad (t.h), Kirsten Dyve Samuelsen, nestleder Edle Damm, Inger Lise wølner og Tommy Larsen har en hektisk men viktig jobb frem mot landsmøtet med å sette sammen det nye styret i PBL.

Valgkomiteen er godt i gang med vårens viktigste arbeid

Valgkomiteen i PBL er godt i gang med sitt viktige arbeid frem mot landsmøtet i mai. Tirsdag denne uken hadde de sitt første fysiske møte, hvor blant annet intervjurunde med det sittende styret ble gjennomført.

Publisert:

Valgkomiteen i PBL innehar utvilsomt en viktig funksjon i medlemsorganisasjonen. Det er disse fem som skal komme med forslag til hvem som skal sitte i styret for den neste landsmøteperioden. Og det er ingen enkel jobb Anita Gaustad har tatt på seg å lede.

Anita Gaustad om valgkomiteens arbeid

Mange hensyn skal tas og det hviler et stort ansvar med oppgaven å sette sammen et styre som skal representere alle medlemsbarnehagene i PBL.

– Det er viktig at vi setter sammen et styre som representerer mangfoldet blant medlemsbarneagene, og at vi får representanter som bidrar til et godt arbeid for PBL inn i fremtiden, sier leder i valgkomiteen Anita Gaustad.  

Meld deg på PBL Landsmøte

Intervju med sittende styre

Tirsdag denne uken var valgkomiteen, som i tillegg til Anita Gaustad, består av nestleder Edle Damm og medlemmene Inger Lise Wølner, Kirsten Dyve Samuelsen og Tommy Larsen, samlet i Oslo i forbindelse med styremøte i PBL.

Her ble det gjennomført intervjurunder med det sittende styret. I tillegg jobbet komiteen seg igjennom de forslagene på kandidater som har kommet inn så langt.

– Vi har fått innsendt en del forslag til kandidater, men vi ønsker fortsatt flere kandidater innen fristen som er 1. mars, sier Anita Gaustad.

Mange hensyn skal tas

I tillegg til innsendte forslag og samtaler med det sittende styret har også valgkomiteen gjort sine egne kartlegginger av aktuelle kandidater.    

­– Hva ser dere etter når dere skal velge styrekandidater til PBL?

­– Det er mange hensyn vi må ta for å sette sammen et best mulig styre, deriblant at de representerer ulike eiere, at de har ulik kompetanse, vi må se på kjønn, geografisk fordeling og at de representerer medlemsmassen vi har. I tillegg vil kompetanse, egnethet, kandidatenes kapasitet og handlingsevnen til å kunne ta PBL videre som den viktige organisasjonen den er for private barnehager, være viktig, sier Anita Gaustad.

Venter mye jobb

Hun er opptatt av at medlemmene i PBL ikke bare må engasjere seg i hvem som skal sitte i styret, men at de må kjenne sin besøkelsestid på landsmøtet på Gardermoen 27. og 28. mai.  

– Hva er prosessen videre for valgkomiteen?

– Nå skal vi ta med oss samtalene vi har hatt med det sittende styret. I tillegg vil alle som er foreslått bli kontaktet av valgkomiteen og forespurt om de ønsker å være med i den videre prosessen. Deretter blir det mye jobbing på oss for å komme frem til vårt endelige forslag på hvem som skal utgjøre PBL-styret de to neste årene, avslutter Anita Gaustad.

  • Leder Anita Gaustad, Solbakken Barnehager AS, Trondheim
  • Nestleder Edle Damm, Akasia Barnehage AS, Bergen
  • Medlem Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia Barnehage SA, Arendal
  • Medlem Tommy Larsen, Stenrød barnehage AS, Halden
  • Medlem Inger Lise Wølner, Kattekleiv Barnehager AS, Notodden