Ber om dine innspill til endringer i PBL-vedtektene

Styret i PBL. 1. vara Kjetil Hopen (t.v.), Marit Lambrechts, nestleder Ragnhild Finden, Harald Berge Breistein, leder Eirik Husby, Therese Børke, Linda Fraurud og Torstein Johannessen ber om dine innspill.

Styret i PBL. 1. vara Kjetil Hopen (t.v.), Marit Lambrechts, nestleder Ragnhild Finden, Harald Berge Breistein, leder Eirik Husby, Therese Børke, Linda Fraurud og Torstein Johannessen ber om dine innspill.

Ber om dine innspill til endringer i PBL-vedtektene

Innen 27. februar kan medlemmer i PBL selv foreslå endringer i PBLs vedtekter, som blir behandlet på landsmøtet i mai.

Publisert:

27. og 28. mai avholdes PBLs landsmøte på Gardermoen. Her avgjør medlemmene blant annet hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene, samt at de velger styret i PBL for perioden 2019 til 2021.
På landsmøtet vil også eventuelle forslag til vedtektsendringer bli behandlet.

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegivning og andre forhold.

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

Klikk her for å se PBLs vedtekter.

Forslag til endringer i vedtektene må være foreslått av styret, styremedlemmer eller en medlemsbarnehage senest tre måneder før landsmøtet.

Etter at det på PBLs forrige landsmøte i 2017 ble stilt spørsmål ved demokratiet på landsmøtet i PBL, har PBL-styret denne gang besluttet å ha en større og helhetlig gjennomgang av vedtektene i forkant av landsmøtet i 2019. 

Foruten evalueringer av dette i administrasjonen og i styret, har PBL hatt temaet oppe på høstens medlemsmøter rundt omkring i store deler av landet.

På møtene har PBL redegjort for deler av innholdet i vedtektene og åpnet for diskusjoner og innspill, primært om følgende tema:

  • Direkte og indirekte demokrati
  • Frist som innebærer at kontingent må være betalt ti dager før landsmøtet, for å kunne ha stemmerett
  • Om kjeder og kollektive medlemmer også skal kunne samle stemmer hos én delegat
  • Om fullmakter må begrenses geografisk
  • At fullmakter må sendes inn ti dager før landsmøtet
  • Om stemmevekt basert på kontingent
  • Om begrensning av kandidater til styre som kan foreslås som benkeforslag
  • Om styrets sammensetning, som skal reflektere medlemsmassen, og om endringer i styret

I overkant av 700 representanter for medlemsbarnehager har deltatt på 23 medlemsmøter.
Nå oppfordrer altså styret medlemmene til også å gi sine innspill. 

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

Klikk her for å se PBLs vedtekter.