Diskuterte mulige endringer i PBLs vedtekter på styremøte

Lansdmøte 2019. Om ca et halvt år er det landsmøte i PBL og styret ønsker innspill fra barnehagene om endringer i vedtektene.

Diskuterte mulige endringer i PBLs vedtekter på styremøte

Vedtektene i PBL, fremtidig tilsyn i barnehagesektoren og PBLs interessepolitiske arbeid. Det var blant sakene som PBL-styret diskuterte på styremøtet tirsdag.

Publisert:

– Siden det snart bare er et halvt år til landsmøtet, vil det også prege flere av styremøtene fremover. Styret har blant annet tidligere bebudet en helhetlig gjennomgang av vedtektene, for å se om det bør gjøres endringer for eksempel i reglene om stemmegivning og fullmakter. Denne gjennomgangen jobber styret med nå, sier styreleder Eirik Husby.
 
Styret har i dette arbeidet blant annet bedt om innspill fra medlemsbarnehagene i PBL.
 
Medlemsbarnehagenes frist for å komme med egne forslag til vedtektsendringer er 27. februar.
 
– Administrasjonen har hatt disse temaene oppe på medlemsmøter landet rundt i høst og vi har fått enkelte innspill på disse møtene. I tillegg oppfordrer vi medlemmene som måtte ha innspill til styret direkte, om å gi sine innspill. Dette er en viktig sak, som blant annet omhandler det interne demokratiet i organisasjonen, og som styret derfor tar på største alvor, sier Husby.
 
Styret har avtalt ett møte til i 2018, den 11. desember.