Nå kan du melde deg på landsmøtet

Nå kan du melde deg på landsmøtet

Meld deg på PBLs landsmøte og vær med og bestem hva PBL skal jobbe med de to neste årene.

Publisert:

Landsmøtet avvikles på Thon Hotel Oslo Airport den 27. og 28. mai 2019.

PBLs styreleder Eirik Husby oppfordrer medlemmene til å delta for å kunne være med og bestemme hva PBL skal jobbe med de to neste årene.

– Landsmøtet er medlemmenes viktigste møteplass. Her bestemmer representantene for medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe for i neste toårsperiode. Men, landsmøtet er også en sosial arena for å treffe andre barnehageeiere og diskutere saker som vi er opptatt av, sier Eirik Husby.

Eirik Husby, styreleder i PBLEirik Husby, styreleder i PBL

Redusert pris 

For å sikre at flest mulig barnehager skal kunne være representert, har styret i PBL også denne gang bestemt at prisen for å delta skal være lav:

  • Delegat inkl. lunsj: 890 kroner
  • Delegat inkl. lunsj og festmiddag: 1.690 kroner
  • Observatør inkl. lunsj: 1.990 kroner
  • Observatør inkl. lunsj og festmiddag: 2.990 kroner

Meld deg på PBL Landsmøte 2019

I tillegg gjelder følgende priser for overnatting på Thon Hotel Oslo Airport:

  • Enkeltrom per natt: 1.195 kroner
  • Dobbeltrom per natt: 1.395 kroner

Innholdsrikt program

Det helhetlige programmet for landsmøtet vil bli klart senere i vinter. Men i tillegg til de ordinære landsmøtesakene, vil det begge dagene settes av tid til viktige tema som finansiering av bemanningsnorm, ny modell for finansiering av private barnehager samt arbeidet for å styrke ivaretakelsen av spesielt sårbare barn i barnehagen.

– Det jobbes med programmet nå og jeg kan love et innholdsrikt og godt program med spennende innlegg, i tillegg til de mange viktige landsmøtesakene, sier styreleder Husby.

På landsmøtet velges også styret i PBL for de to neste årene. Valgkomiteen er allerede godt i gang med dette arbeidet, men ønsker gjerne innspill på kandidater.

Merk deg følgende frister i forbindelse for landsmøtet 2019:

  • 27. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene
  • 15. april: Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 17. mai: Frist for påmelding/fullmakter

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til