Jakter kandidater til nytt PBL-styre

Jakter kandidater til nytt PBL-styre

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til det nye styret i PBL. – Vi oppfordrer medlemsbarnehagene til å sende inn forslag, slik at vi får et bredt utvalg av kandidater å jobbe med, sier komiteens leder Anita Gaustad.

Publisert:

Det er medlemmene i PBL som velger nytt PBL-styre. Det skjer på PBLs landsmøte som arrangeres 27. og 28. mai 2019. Styret velges for to år.

Valgkomiteen i PBL består av:

  • Leder Anita Gaustad, Solbakken Barnehager AS, Trondheim
  • Nestleder Edle Damm, Akasia Barnehage AS, Bergen
  • Medlem Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia Barnehage SA, Arendal
  • Medlem Tommy Larsen, Stenrød barnehage AS, Halden
  • Medlem Inger Lise Wølner, Kattekleiv Barnehager AS, Notodden
  • 1. vara Elin Westernes, Trollmyra barnehage AS, Bodø
  • 2. vara Elisabeth Gjems, Ottershagen gardsbarnehage AS, Åmot

– Vi kartlegger selv kandidater, men ønsker også mange innspill fra medlemsbarnehagene. Vi oppfordrer derfor medlemmer i PBL til å foreslå aktuelle kandidater til oss, slik at vi etter hvert kan legge frem et best mulig forslag for landsmøtet i mai, sier Anita Gaustad, leder av valgkomiteen.

Anita Gaustad, leder valgkomiteen i PBL

Anita Gaustad, leder valgkomiteen i PBL

– Går bredt ut

– Det er svært viktig at styret i PBL er satt sammen av dyktige mennesker med relevant kompetanse til å løse de utfordringer medlemsbarnehagene står ovenfor de neste to årene, og at sammensetningen av styret er riktig ut i fra de kriterier valgkomiteen forholder seg til.

Det er ennå noen måneder til landsmøtet, men vi går derfor bredt ut og ønsker i denne fasen å få så mange innspill fra medlemmene som mulig. Vi ser frem til å høre fra medlemsbarnehagene, sier Gaustad.

Ring eller send e-post!

Forslag til styrekandidater sendes på e-post til

Anita Gaustad kan også kontaktes på telefon 977 74 084.

Siste frist for å foreslå kandidater er satt til 1. mars 2019.

– Ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker et bredt utvalg av kandidater å jobbe med. Det er helt sikkert mange der ute som kan gjøre en veldig god jobb for medlemsbarnehagene i PBL de neste to årene, oppfordrer Gaustad.