Her er papirene til PBL Landsmøte 2021

Her er papirene til PBL Landsmøte 2021

Landsmøtepapirene er nå publisert og sendt ut til medlemmene i PBL. To uker før landsmøtet er det nå 210 deltakere som har meldt seg på.

Publisert:

1. og 2. november arrangerer PBL landsmøte på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport på Gardermoen.

I tråd med PBLs vedtekter sendes dagsorden og saksdokumenter ut 14 dager før landsmøtet:

Les: Landsmøtebok 2021

Les: Melding for landsmøteperioden 2019-2021

Dersom du skal delta på landsmøtet, vil du få et trykt eksemplar av landsmøtepapirene og meldingen for landsmøteperioden ved oppmøte.

Mer enn 200 påmeldte

Ettersom det tidlig i høst ennå var knyttet stor usikkerhet til eventuelle smittevernsrestriksjoner, har påmeldingen i månedene før landsmøtet vært lavere enn tidligere år. Men de siste ukene har påmeldingene tatt seg opp. To uker før landsmøtet er det 210 påmeldte deltakere.

Fristen for å melde seg på eller melde inn fullmakt går i henhold til PBLs vedtekter ut ti dager før landsmøtet, altså 21. oktober.

Ennå ikke meldt deg på? Mer informasjon og påmelding her!

På landsmøtet skal eierne av PBLs medlemsbarnehager diskutere og behandle viktige landsmøtesaker som forslag til ny strategiplan, valg av nytt styre og saker som er fremmet av styret og medlemmer.

To miniseminarer om viktige tema

I tillegg til mange viktige landsmøtesaker, kan du på landsmøtet blant annet få med deg to miniseminarer om to viktige tema:

Mandag 1. november blir det politisk miniseminar der flere sentrale politikere fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget deltar. Det er også bekreftet at kunnskapsminister Tonje Brenna kommer.

Tirsdag 2. november blir det et barnehagefaglig miniseminar om siste nytt innenfor barnehageforskning.

Vel møtt på landsmøtet 1. og 2. november!