Møt de nye barnehagepolitikerne på PBLs landsmøte 1. november

PBL håper på stor deltakelse fra medlemsbarnehagene på landsmøtet 1. og 2. november. Bildet er tatt under landsmøtet i 2019.

Møt de nye barnehagepolitikerne på PBLs landsmøte 1. november

Hva kan private barnehager vente seg fra det nye Stortinget og en ny regjering? Blir det endringer? I så fall på hvilken måte? PBL har invitert påtroppende statsråd og aktuelle stortingspolitikere til PBLs landsmøte for å gi dem muligheten til å møte medlemsbarnehagene i PBL.

Publisert:

PBLs landsmøte kan dermed bli et av de aller første arrangementene for den påtroppende statsråden og de nye politikerne i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Flyttingen av PBLs landsmøte – fra mai til 1. og 2. november 2021 – gir oss muligheten til å få besøk av de mest sentrale politikerne helt i starten av en ny stortingsperiode.

  • Statsråden i Kunnskapsdepartementet er invitert til å holde innlegg og skal også dele ut prisen til Årets barnehageinspirator.
  • Politikerne i utdannings- og forskningskomiteen er invitert til å delta i en debatt om fremtiden til barnehagesektoren og private barnehager.  
  • Som innledning til den politiske debatten vil det bli korte innlegg fra et knippe ulike private barnehageeiere.

Siden komitefordelingen på Stortinget i skrivende stund ikke er klar, og det heller ikke er endelig avklart hvem som blir ny statsråd med ansvar for barnehager i Kunnskapsdepartementet, vet ennå ikke PBL hvilke politikere som kommer til landsmøtet 1. november.

Men PBL har fått positive signaler både fra Kunnskapsdepartementet og fra flere av partiene på Stortinget, som er tydelige på at de ønsker å delta på PBLs landsmøte. Derfor er vi trygge på at vi kommer til å tilby et spennende program hvor også mange av de viktigste politikerne for barnehagene på plass.

For PBL er det viktig å legge til rette for at representantene fra medlemsbarnehagene får muligheten til å møte politikerne som skal ha ansvaret for barnehageområdet i den neste fireårsperioden. Og det er også veldig nyttig at politikerne får muligheten til å møte representanter for ulike typer eiere av private barnehager.