PBL Landsmøte: Få siste nytt om barnehageforskning

Elin Reikerås fra Filiorum, Cay Gjerustad fra NIFU og May Liss Olsen Tobiassen fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er blant dem som deler av sin kunnskap om barnehageforskning under PBLs landsmøte 2. november.

PBL Landsmøte: Få siste nytt om barnehageforskning

I forbindelse med PBLs landsmøte 1. og 2. november blir det to miniseminarer. På det siste kan du få et verdifullt innblikk i hva som er siste nytt om forskning på barnehagefeltet.

Publisert:

I tillegg til behandlingen av viktige landsmøtesaker, blir det også mye annet spennende som skjer på PBL-landsmøtet på Gardermoen de to første dagene i november.

Begge dagene starter programmet med spennende miniseminarer om aktuelle tema.

Mandag blir det et politisk seminar om fremtidige rammevilkår for private barnehager, og tirsdag blir det et fagseminar om siste nytt om forskning på barnehagefeltet.

Dette er innhold som vil være veldig aktuelt for deg som eier og/eller leder i en privat barnehage. Så dette vil du ikke gå glipp av!

Forskning om kvalitet og innhold

Temaet for fagseminaret er «Ny forskning om kvalitet og innhold – hva vet vi om den norske barnehagen?»

Sentrale spørsmål som blir tatt opp her er:

Hva vet vi egentlig om kvaliteten på det tilbudet vi gir barna i barnehagene? Hvordan står det til med den norske barnehagen sammenlignet med barnehagetilbudet i andre land? Hva påvirker kvaliteten i barnehagene? Hva mener de ansatte? Og hvordan kan vi jobbe for å styrke tilbudet til barn i barnehager?

Det har vært stor mangel på forskning i barnehagesektoren, men de siste årene har det skjedd mye spennende. Flere store prosjekter er fullført og nye er igangsatt eller under planlegging.

På landsmøtet vil deltakerne få en gjennomgang av noen av de mest aktuelle prosjektene – og et ekstra innblikk i noen av forskningsprosjektene.

NKFB, NIFU og Filiorum

På miniseminaret vil landsmøtedeltakerne møte fagfolk som følger barnehageforskningen tett:

  • May Liss Olsen Tobiassen fra PBL-eide Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager vil presentere noen av de viktige studiene som finnes av forskning, og også ta en gjennomgang av noe av det som sektoren kan vente seg i tiden som kommer.
  • Cay Gjerustad fra NIFU (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) vil orientere om resultatene fra TALIS Starting Strong. Dette er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD. Undersøkelsen gir innsikt i hva de ansatte mener om arbeidshverdagen sin og tilbudet barna får.
  • Elin Reikerås fra Filiorum, Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger, kommer for å fortelle om det spennende arbeidet der. Filiorum driver forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon, og jobber for høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen. Hva har de funnet ut så langt og hva jobber kan vi vente fra Filiorum fremover?

NB! Mandagens politiske seminar om regulering og finansiering av private barnehager, kan du lese mer om i denne artikkelen.