Foreldrekaffe for likebehandling av alle barn

Foreldrekaffe for likebehandling av alle barn

På denne siden finner du praktisk informasjon og materiell til bruk før og under markeringen torsdag 19. november. Du finner også forslag til ulike måter å gjennomføre markeringen på, slik at flest mulig kan delta.

Når?

Torsdag 19. november, fra barnehagens åpningstid og frem til for eksempel kl. 09.00. Se våre råd for smittevern.

Vi ønsker at en markering skal være mulig i omtrent alle barnehager. Vi har derfor foreslått ulike måter å gjennomføre markeringen på. 

Meld fra om din barnehage deltar på markeringen

 

Materiell fra PBL

For å støtte barnehagen i arbeidet med nasjonal markering 19. november, har PBL laget noe materiell som barnehagen kan benytte. Barnehagen kan gjerne også la seg inspirere til å lage egen informasjon til foreldre og eventuelt annet materiell.

Forslag til praktisk gjennomføring

Uansett hvordan din barnehage deltar på den nasjonale markeringen 19. november: Send i forkant ut informasjon til foreldrene om hva som skjer i din barnehage og oppfordre foreldrene til å delta på arrangementet på Facebook: «Nasjonal markering for likebehandling av barn og barnehager».

1.PNG
Hvis barnehagen har mulighet til å gi foreldrene en kaffe i hånden ved levering:

 • Rigg gjerne til ute med bord med kaffekanne(r) og informasjonsmateriell. Del ut kaffe og materiell når barna leveres. Unngå opphoping av foreldre.
 • Foreldrene får også med seg litt informasjonsmateriell om saken og gjerne også en kort prat om saken med styrer eller andre i barnehagen.
 • Kanskje har barnehagen et nettbrett eller en bærbar datamaskin der foreldrene kan se PBLs nye film med fakta om saken?  
 • Foreldrene varsles i forkant om at de gjerne kan sette av noen minutter ekstra ved levering, dersom de har anledning til det.  
 • Heng opp plakater på porten, dører osv. Lag gjerne egne store plakater. Kanskje finner dere andre måter å synliggjøre at barnehagen er en del av en større nasjonal markering?

2.PNG
På grunn av smittesituasjon eller andre forhold gjennomfører barnehagen egen og tilpasset markering:

 • Skriv ut materiell og gjør det tilgjengelig for foreldrene, enten ved å legge i det hyllen eller på annen måte.   
 • Heng opp plakater på porten, dører osv. Lag gjerne egne store plakater. Kanskje finner dere andre måter å synliggjøre at barnehagen er en del av en større nasjonal markering?
 • Slå av en kort prat med foreldrene i leveringssituasjonen (hvis mulig). Henvis til nettsiden pbl.no/likebehandling.
 • Kanskje har barnehagen et nettbrett eller en bærbar datamaskin der foreldrene kan se PBLs nye film med fakta om saken?  

Tips til smittefri foreldrekaffe:

 • Utnevn én kaffeskjenker, slik at det bare er en person som skjenker og deler ut kaffe. Denne personen bør ha på hansker og evt. munnbind.
 • Bruk engangskopper.
 • Ha håndsprit tilgjengelig for alle foreldre, slik at de spriter seg før de mottar kaffe og papirer.
 • Ta hensyn til den lokale smittesituasjonen og bemanning denne dagen – blir det for krevende? Dropp kaffen, informasjonen som deles ut er det viktigste.
 • Unngå opphoping av engasjerte foreldre.
 • Følg ellers smittevern slik dere har brukt å gjøre og er veldig flinke til.

Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen av barn og barnehager

Les hva du og foreldre kan gjøre på pbl.no/likebehandling #levebarnehagene