Nytt fra Barnas verneombud

Nytt fra Barnas verneombud

Publisert:

Her finner du oversikt over kurs som tilbys som en del av Barnas verneombud.

Nettkurs: Foreldresamarbeid - trygt og godt barnehagemiljø

Under BVO-dagene 2023 lanseres nettkurs for alle som jobber i barnehagen med særlig fokus på betydningen av et godt foreldresamarbeid i arbeidet om et trygt og godt barnehagemiljø. Kurset passer alle ansatte i barnehagen. 

Nettkurset er utviklet av PBL, i samarbeid Foreldreutvalget for barnehager (FuB). Utviklingen er finansiert gjennom Partnerskap mot mobbing, og nettkurset er gratis for alle landets barnehager.

Om nettkurset

Foreldrenes rolle og barnehagens ansvar skal til sammen bidra til å sikre et barnehagemiljø som er trygt og godt for alle barn, med fravær av mobbing og andre krenkelser. I dette kurset vil du som jobber i barnehage få nyttig kunnskap som kan brukes for å involvere foresatte i jobben med å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Og at barnehagen ser foreldrene som ressurs i samarbeidet. 

Les mer

Nettkurs: Aktivitetsplikt når voksne krenker barn

Dette kurset skal bidra til å øke bevisstheten og forståelsen for hva krenkelser utført av voksne er, når de skjer og hva konsekvensene er for barna. I tillegg vil kurset gi barnehagene kunnskap og verktøy til å jobbe med personalets tilbakemeldingskultur, som skal bidra til å forebygge og stoppe krenkelser utført av voksne. 

Kurset passer for alle ansatte i barnehagen.

Les mer

Kompetansetiltak: Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Har din barnehage behov for økt kompetanse på temaet barn med behov for spesiell tilrettelegging? Nå kan du melde din interesse for kompetansetiltak.

I 2023 gjennomførte vi kompetansetiltak på tema barn med behov for spesiell tilrettelegging, og nå gjentar vi suksessen i 2024.

Mål med kompetansetiltaket Barn med behov for spesiell tilrettelegging er at:

  • Barnehagene som deltar, skal kunne arbeide systematisk i møte med det enkelte barn og barnegruppen.
  • Alle barn inkluderes i barnehagefellesskapet.
  • Barnehagen skal i større grad arbeide bevisst, alene eller sammen med andre aktører som for eksempel BUP og PPT i laget rundt barnet.
  • Det skapes god sammenheng mellom spesialpedagogikk og inkluderende praksiser i det allmenpedagogiske tilbudet. Felles forståelse for begrepene «inkludering» og «spesialpedagogisk hjelp» vil være avgjørende.
  • Barnehagen skal utvikle større forståelse for når barn har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagen kan få dekt deltakelse gjennom Rekom-ordningen. Les mer om tiltaket og hvordan du kan søke om støtte.

Les mer

Nettkurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn 

Dette nettbaserte opplæringsprogrammet ble publisert høsten 2022 og skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Opplæringsprogrammet er gratis tilgjengelig for alle.

Les mer

Få nyheter fra Barnas verneombud

Vil du motta nyheter fra Barnas verneombud? Det sendes ut nyhetsbrev noen få ganger i året. Meld deg på nyhetsbrev i dag, og gå ikke glipp av viktig informasjon og nye kurstilbud fra Barnas verneombud. 

Meld deg på nyhetsbrev