Samtalekort om kropp og grenser

Samtalekort om kropp og grenser

Å snakke med barn om kropp og grenser er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep.

Bestil gratis samtalekort

Hvordan kan ansatte i barnehager forebygge at barn ikke blir utsatt for vold og overgrep? Og hvordan styrker vi utsatte barn sin mulighet til å si ifra til en trygg voksen?

Det å snakke med barn om kroppen styrker utsatte barn sin mulighet til å si ifra til en trygg voksen. For å klare å si ifra er det er avgjørende at barn lærer hva vold og overgrep er. Barn skal tidlig vite hva som er lov å ikke lov å gjøre med kroppen.

PBL har sendt ut samtalekort til alle landets barnehager for å bidra til å senke terskelen for å snakke med barn om kropp og grenser. Kortene er lette å bruke og går inn på naturlige tema om kroppen på enkel måte.

Det ligger et omfattende arbeid bak utarbeidelsen av kortene som er bygd på den dialogiske samtalemodellen. Det er PBL med satsingen Barnas verneombud, sammen med Statens barnehus, politiet, Krisesenteret i Salten og Politihøgskolen som står bak arbeidet og utsendelsen.

Pakken som er sendt ut inneholder ett sett med samtalekort om kroppen og en veileder med tips om hvordan dette bør brukes. Materiellet kan også lastes ned kostnadsfritt dersom barnehagen ønsker flere sett.

Det er i tillegg laget en innspilling der samtalekortene gjennomgås i praksis med gode råd og tips.