Snart lanseres nytt digitalt kurs om barnehagemiljø, mobbing og krenkelser

Snart lanseres nytt digitalt kurs om barnehagemiljø, mobbing og krenkelser

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, startet et spennende prosjekt for å utvikle en ny nettressurs som skal hjelpe barnehager med å skape et tryggere og mer inkluderende miljø for barn. Dette prosjektet er finansiert av Partnerskap mot mobbing og skal resultere i et gratis, digitalt kurs som kan brukes av barnehageansatte over hele landet.

Kristine Rishaug Ruus, fagsjef for barnehage i PBL, forteller at de nylig har gjennomført et pilotprosjekt sammen med Høgskolen i Innlandet.

– Flere barnehager deltok i denne piloten, og resultatene var veldig positive. De ansatte fikk økt kompetanse og bedre verktøy til å håndtere mobbing og andre utfordringer i barnehagemiljøet, sier hun.

Nå skal denne erfaringen komprimeres til en lett tilgjengelig nettressurs.

Les også: Barnehager deltok i pilotprosjekt og økte kompetansen 

– Gjennom pilotprosjektet har vi lært mye om hva barnehagene trenger for å sikre et trygt og godt miljø for alle barn. Nå gleder vi oss til å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle barnehager via et digitalt kurs, sier Ruus.

Den nye nettressursen, som vil være klar til BVO-dagene i november, skal gi barnehageansatte konkrete verktøy og kunnskap til å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser.

– Inkluderingsperspektivet vil stå i fokus, i tillegg til at vi i denne versjonen skal gå mer inn på barns motstandskraft og ansattes ansvar for å gjøre barn robuste til å takle livet, sier Ruus.

Styrke barns motstandskraft

Et trygt og godt barnehagemiljø handler om mer enn fravær av mobbing. Det er mye som spiller inn på om barn opplever seg inkludert i felleskapet og trygghet i barnehagen.

– Kurset vil også fokusere på å styrke barns motstandskraft, slik at de blir bedre rustet til å takle utfordringer i livet, sier Ruus.

Hun sier at kurset vil være gratis og kan brukes på personalmøter og planleggingsdager, noe som gjør det enkelt å ta i bruk i den daglige driften.

– Det vil legges opp til korte videoleksjoner, refleksjonsoppgaver både individuelt og i gruppe, hvor de ansatte skal inspireres til umiddelbar handling i møte med barna, avslutter hun.