Barnehager deltok i pilotprosjekt og økte kompetansen – nå kan din barnehage delta!

Barnehager deltok i pilotprosjekt og økte kompetansen – nå kan din barnehage delta!

Publisert:

Barnehageledere og ansatte er ikke i tvil: Arbeidet med Barnas verneombud har økt deres kompetanse i å fange opp og legge til rette for barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Det viser rykende ferske resultater fra spørreundersøkelse og intervju, som skal brukes i evalueringsrapport som ble presentert av PBL og Høgskolen i Innlandet (HINN) under BVO-dagene. 

− I to år har vi sammen med Høgskolen i Innlandet arbeidet med utvikling av kompetanseområdene barnehagemiljø, mobbing og krenkelser og barn med behov for spesiell tilrettelegging, sier fagsjef barnehage i PBL, Kristine Rishaug Ruus. 

I disse to årene har PBL og HINN utviklet innhold til disse to kompetanseområdene, gjennom et pilotprosjekt sammen med 170 barnehager.  

Sammen med med Ruus, presentere Vegard Meland fra HINN resultater fra en evaluering av pilotprosjektet under BVO-dagene 28.november. 

− 54,2 prosent av de ansatte i barnehagene mener at arbeidet med pilotprosjektet i stor grad har bidratt til kunnskapsutvikling på kompetanseområdene, og 37,5 prosent mener at arbeidet i noen grad har bidratt til kunnskapsutvikling, sier Ruus.  

Hun forteller videre at 59,7 prosent mener at arbeidet i pilotprosjektet i stor grad har bidratt til økt bevissthet rundt deres ansvar og holdninger som voksne. 

− I tillegg har over 90 prosent av barnehagene svart at arbeidet i stor eller noen grad har bidratt til økt kompetanse i å handle og legger til rette for inkluderende praksiser, sier hun og legger til: 

− Det som er positivt å se i undersøkelsen er at arbeidet har bidratt til økt kompetanse i hele personalet, ikke bare leder. Fra evalueringen kan vi dra konklusjonen om at det ikke er noen tvil om at arbeidet med temaene er svært sentralt og viktige områder for alle som arbeider i barnehagen. 

Rapporten fra pilotprosjektet vil ferdigstilles og bli tilgjengelig i juni 2024. 

Kombinasjon av nettressurser og samling 
På spørsmål om hva de jobbet med i pilotprosjektet, kan Meland fortelle at de i løpet av disse to årene gjennomførte en kombinasjon av nettressurser og samlinger. 

− Dette har vært et viktig prinsipp for både PBL og oss som høgskolemiljø. Vi har troen på nettressurser, og at samlinger kan være en positiv forsterker. Samlingene i pilotprosjektet vekslet mellom fysiske og digitale samlinger, og vi ser fra evalueringen at lederne virkelig opplevede at disse samlingene har bidratt til å støtte både leder og barnehagen i sine utviklingsprosesser. 

Ruus deler noen av svarene fra dybdeintervjuene med barnehagene. 

− Med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen, ønsket vi å snakke nærmere med barnehagene. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra barnehagene. Blant annet var det en styrer som fortalte at de har koblet kompetansetiltaket til egen praksis, og ikke satt det som et prosjekt på utsiden av barnehagehverdagen.  

En barnehage forteller at etter de deltok i pilotprosjektet og jobbet med kompetanseområdene, har de endret måten de prater om barn og at bekymringer fanges opp raskere. 

− En leder fortalte at dette var den kompetansehevingen som har passet best inn i praksis, den kompetansehevingen som de har fått til best, og slike tilbakemeldinger er vi selvsagt veldig fornøyd med, sier Kristine Rishaug Ruus.  

Ønsker du å få handlingskompetanse på temaene? 
PBL og HINN ønsker å fortsette arbeidet og gi endra flere barnehager handlingskompetanse for å se og hjelpe sårbare barn. Derfor inviterer de barnehager til å melde sin interesse. 

− Om det er barnehager som tenker dette er noe deres barnehage trenger, så kan vi dele at vi nå skal i gang på nytt, med kompetansetiltaket «barn med behov for spesiell tilrettelegging». Kostnader kan dekkes gjennom Rekom-midler. Meld din interesse innen 15.desember, og få tilsendt mer informasjon, oppfordrer Ruus. 

Meld din interesse!