Spør PBL om Storberget-utvalget – få svar på PBL Lederkonferanse

Storberget-rapport

Spør PBL om Storberget-utvalget – få svar på PBL Lederkonferanse

Har du spørsmål om Storberget-rapporten og den pågående høringen om fremtidig finansiering av private barnehager? Er det noe ved forslagene i rapporten som du ikke forstår? Vil du vite mer om PBLs arbeid med saken? Send inn dine spørsmål nå – og få svar på PBLs lederkonferanse 7. september.

Publisert:

Mange av PBLs medlemsbarnehager er for tiden engasjert i arbeidet med høringen om Storberget-utvalgets rapport og de to fremlagte forslagene til fremtidig finansieringsmodell for private barnehager.

Send inn ditt spørsmål

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfristen er 1. oktober og PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å engasjere seg i høringen.

Siden fremleggelsen av Storberget-utvalgets rapport den 16. juni har det vært mye informasjon og debatt om utvalget og forslagene. PBL har vært en tydelig stemme i denne debatten. Mange private barnehager har også engasjert seg.

Men for mange kan det kanskje være krevende å ha god nok oversikt over saken. Hva er rett og hva er galt? Hva blir egentlig konsekvensene dersom noen av forslagene blir vedtatt? Hvordan har utvalget jobbet og hvordan kom de frem til konklusjonene? Hvordan kan barnehagene engasjere seg i saken? Og hva gjør PBL fremover?

Slik sender du inn ditt spørsmål

Nå har du muligheten til å få svar på akkurat det du lurer på om Storberget-utvalget! Kanskje har du også en kort kommentar om utvalget og forslagene som du vil fremme?

PBLs lederkonferanse 7. september stiller administrerende direktør Anne Lindboe og Espen Rokkan, direktør for Arbeidsgiveravdelingen i PBL og medlem i Storberget-utvalget, for å svare på dine spørsmål.

Vi ønsker helst at du laster opp en kort videosnutt der du stiller ditt spørsmål. Alternativt kan du sende inn skriftlig spørsmål.

Send inn ditt spørsmål

Kritisk til «lokal samhandlingsmodell»

PBL er svært kritisk til forslagene fra flertallet i Storberget-utvalget. PBL mener «lokal samhandlingsmodell, som er flertallets forslag, vil svekke kvaliteten på tilbudet til barna og redusere mangfoldet av ulike tilbud i sektoren. Modellen legger til rette for økt forskjellsbehandling av barn og barnehager, og den gir mer makt til kommunene, på bekostning av foreldrenes rett til å velge barnehageplass for sine barn.

PBL har i Storberget-utvalget foreslått en egen fremtidig modell, kvalitets- og mangfoldsmodellen. Modellen bygger blant annet på likebehandling av alle barn og barnehager, foreldrenes valgfrihet og at kommunene skal kunne få utvidede muligheter til å stille krav til både kommunale og private barnehager.

Les mer på samleside om Storberget-utvalget og høringen.

Meld deg på til PBLs lederkonferanse!