PBL om innstrammingene: Krevende for barnehagene, men nødvendige tiltak

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL om innstrammingene: Krevende for barnehagene, men nødvendige tiltak

Innføringen av gult tiltaksnivå gir ytterligere utfordringer for mange barnehager i en allerede krevende situasjon.  – Men både av hensyn til de barna som trenger barnehagene aller mest, og også for at samfunnet rundt oss ikke skal stoppe helt opp, er det riktig av regjeringen ikke å gå inn for nasjonal nedstenging, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Mandag kveld kom meldingen fra regjeringen om at alle barnehager skal være på minst gult nivå i trafikklysmodellen fra og med torsdag 16. desember.

For veldig mange barnehager vil dette gi ytterligere utfordringer i en allerede svært krevende situasjon.

– Veldig mange barnehager har høyt sykefravær blant ansatte, samtidig som de opplever at tilgangen på gode vikarer er veldig vanskelig. Dette utfordrer barnehagenes evne til å ha et forsvarlig tilbud med normale åpningstider. Denne situasjonen vil ytterligere forsterke seg når barne- og ansattgruppene nå skal deles inn i kohorter og fleksibiliteten i den daglige driften innskrenkes, sier Anne Lindboe.

Møte med statsråden

Tirsdag morgen deltok hun og PBL sammen med andre organisasjoner innenfor utdanningsfeltet i møte med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og Folkehelseinstituttet.

Blant de tilbakemeldingene Lindboe ga, var at situasjonen er krevende og kommer til å bli enda mer krevende.

– Gitt smittesituasjonen og de anbefalingene som er kommet fra helsemyndighetene i løpet av de siste dagene, er det forståelig at regjeringen nå strammer inn på tiltakene, også i vår sektor. Derfor skjønner vi at regjeringen nå legger seg på minimum gult nivå, men det gjør det ikke mindre krevende å håndtere for ledere, ansatte og eiere der ute, sier Anne Lindboe.

Viktig for barna

Samtidig understreker Lindboe betydningen av å kunne holde åpent, selv om det for mange barnehager i perioden som kommet vil være et tilbud med reduserte åpningstider

PBL har i dialogen med myndighetene vært opptatt av at barnehagene selv må ha nødvendig fleksibilitet til å redusere åpningstidene, når det er nødvendig, for i det hele tatt å klare å opprettholde et tilbud. Dette er nå kommet på plass.

– Vi har forståelse for at det er nødvendig å stramme inn hvor mange nærkontakter hver og en av oss har. Men ikke minst av hensyn til barna er det viktig ikke å ha uforholdsmessige tiltak. Ved nedstenging vil mange av de barna som trenger barnehagen aller mest, miste sitt tilbud, sier Anne Lindboe og utdyper:

– Vi vet at høytider er til glede for mange av oss, men at det er det stikk motsatt for andre. Risikoen for å bli utsatt for omsorgssvikt er større i julen enn ellers i året. Og ikke minst kan vi forestille oss at en jul etter nesten to år med pandemi kan være ekstra vanskelig i mange familier. Det er ikke sånn at vi alltid på forhånd kan vite hvilke barn som er utsatt. Derfor vet jeg at barnehagene strekker seg langt for å gi et så normalt tilbud som mulig, sier Anne Lindboe.

Ber om nye justeringer

I møtet med statsråden fikk Lindboe frem at det er betydelig misforhold mellom barnehagenes ambisjoner og ressursene de har til å innfri dem.

– Dette er en vanskelig situasjon som ingen kan løse helt uten videre. Men vi er positive til at ansatte i barnehagene nå blir prioritert i fase tre av vaksineringen. I tillegg ber vi om at myndighetene justerer smitetvernveilederen slik at det blir enda tydeligere når barn skal være hjemme fra barnehagen. Slik det er nå, opplever mange barnehager at barn kommer i barnehagen selv om de faktisk kan være koronasmittet.

– Dessuten ber vi igjen om at barnehageansatte blir løftet opp fra «viktig» til «kritisk» samfunnsfunksjon. Det styrker de ansattes rett til gode åpningstider i barnehager og på SFO, og det gir andre karantenebestemmelser. Uten barnehagene stopper resten av samfunnet, og da må det legges til rette for at alle friske barnehageansatte får jobbe fulle dager, sier Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Regjeringen gir barnehager rom for å redusere åpningstidene

LES OGSÅ: Myndighetene presiserer: Eventuell stenging må skje i samråd med foreldrene

Redegjorde for tiltak og smittespredning

På møtet redegjorde kunnskapsminister Tonje Brenna for de nye smitteverntiltakene fra regjeringen. Pål Suren fra Folkehelseinstituttet ga oppdatert informasjon om blant annet omikronviruset og smitteforekomster blant barn og unge.

– Det er nå en veldig krevende situasjon for mange barnehager. Vi har stor forståelse for den vanskelige jobben med å opprettholde et best mulig tilbud til flest mulig barn i en krevende tid med mye smitte og høy tiltaksbyrde i samfunnet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna i møtet.