PBL: – Nyttige avklaringer i ny veileder om smittevern

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL: – Nyttige avklaringer i ny veileder om smittevern

PBL-leder Anne Lindboe mener den nye veilederen om smittevern er et godt grunnlag for å planlegge den videre driften av barnehagene under koronavirusutbruddet, også om smittesituasjonen i landet skulle endre seg.

Publisert:

Ved 14.00-tiden fredag ettermiddag publiserte Utdanningsdirektoratet revidert veileder for smittevern i barnehager. 

– Vi synes det er gjort et godt arbeid med å utvikle ny veileder for smittevern i barnehager. Selv om den nødvendigvis ikke svarer ut alt for alle barnehager, inneholder veilederen nyttige avklaringer om hvordan barnehagene kan drifte i tiden som kommer. Samtidig vet vi at det for mange er krevende å skulle justere organiseringen enda en gang. Derfor er det bra at statsråden har vært tydelig på at barnehagene kan bruke litt tid på å implementere de tiltakene som gjelder for gult nivå i ny veileder, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Hun legger til:

– Der veilederen ikke gir alle svar, oppfordrer vi barnehager, ansatte og foreldre til å samarbeide om gode løsninger lokalt. Samtidig ber vi medlemsbarnehagene om fortsatt å gi tilbakemeldinger om eventuelle utfordringer de støter på i møte med de nye retningslinjene. Disse tilbakemeldingene vil være veldig nyttige for vår videre dialog med myndighetene.

Tredje utgave av veilederen

Endringene som er kommet ble varslet av regjeringen på en pressekonferanse onsdag 27. mai.

Utgaven som ble publisert fredag 29. mai er den tredje utgaven for barnehager, som gjenåpnet fra 20. april etter å ha vært stengt ned siden 13. mars.

Veilederen skal gi barnehagene råd og støtte til drift under koronavirusutbruddet. Den nye veilederen inneholder blant annet en trafikklysmodell hvor tiltakene er gruppert inn i grønt, gult og rødt nivå.

For barnehager over hele landet gjelder gult tiltaksnivå fra tirsdag 2. juni, men barnehagene får uken på seg til å tilpasse aktiviteten til de nye retningslinjene.

PBL: Enklere å forberede seg

PBL har siden pressekonferansen onsdag ettermiddag vært i kontakt med mange av våre medlemsbarnehager. En del barnehager synes å være klar til å drifte i tråd med gult nivå fra tirsdag 2. juni, mens mange rapporter at de vil bruke den kommende uken til å endre organisering og også utvide åpningstidene ytterligere.

PBL-leder Lindboe mener trafikklysmodellen i den nye veilederen er et godt grep som vil gi barnehagene bedre forutsetninger for å løse de videre utfordringene under utbruddet av koronavirus.

Nasjonale, regionale eller lokale helsemyndigheter kan på et senere tidspunkt varsle endret tiltaksnivå. Derfor skal alle barnehager utarbeide beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene.

– Smittesituasjonen kan endre seg og det kan på et senere tidspunkt bli nødvendig å justere tiltakene opp eller ned. Men med den nye modellen har vi bedre forutsetninger for å forberede oss på det vi må gjøre hvis smittesituasjonen endrer seg, lokalt eller nasjonalt, sier Lindboe.