Dette sier veilederen om kohorter, renhold, foreldrekontakt og tilvenning

Dette sier veilederen om kohorter, renhold, foreldrekontakt og tilvenning

Hver avdeling er én kohort. To og to avdelinger kan fortsatt samarbeide. Foreldre blir ikke lenger nektet adgang i barnehagene. Men forsterket renhold videreføres. Dette er noe av innholdet i den reviderte smittevernveilederen som ble publisert fredag ettermiddag.

Publisert:

Folkehelseinstituttet har i revideringen av smittevernveilederen for barnehagene laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.

På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.

Den nye veilederen for smittevern i barnehagene angir hvilke tiltak barnehagene skal gjøre ved henholdsvis grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

Fra og med tirsdag 2. juni kan barnehager drive etter gult nivå, noe som er en oppmykning sammenlignet med retningslinjene i smittevernveilederen som ble lansert 7. mai.

Samtidig gjør regjeringen det klart at barnehagene vil få uke 23 på seg til å tilpasse aktivitetene til de nye retningslinjene.

Her er noen av de vesentligste endringene som barnehagene skal forholde seg til i den reviderte veilederen: