Ny veileder: Hver avdeling kan betraktes som en kohort

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby letter på ny opp smitteverntiltakene i barnehagene. Foto: Statsministerens kontor

Ny veileder: Hver avdeling kan betraktes som en kohort

Regjeringen myker opp smittevernveilederen ytterligere. Fra og med neste uke kan barnehagene la hver avdeling opptre som én kohort.

Publisert:

Den reviderte smittevernveilederen kommer fredag 29. mai og vil gjelde fra og med tirsdag 2. juni.

Veilederen vil representere en ytterligere oppmykning, og for barnehagene vil den enkelt forklart innebære at aktiviteten igjen kan organiseres med utgangspunkt i fulle avdelinger.

Nytt er også at lokale og regionale smittevernmyndigheter på et senere tidspunkt kan gjøre egne vurderinger om hvilke smittevernstiltak som er nødvendig, basert på smitterisikoen lokalt.

Fra 8-10 barn til fulle avdelinger

I den nåværende smittevernveilederen heter det at barnehagene skal dele barn inn i kohorter på inntil 4-5 små barn eller inntil 8-10 store barn.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

I dagens situasjon samarbeider to eller tre kohorter med til sammen inntil 10-12 små barn eller 18-20 store barn for å at ansatte skal kunne gjennomføre nødvendige gjøremål som for eksempel bleieskift og pauser.

Fra og med tirsdag vil veilederen mykes opp ytterligere. Det innføres et «trafikklyssystem» der tiltak differensieres ut fra smitterisiko.

Dette vil ifølge kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby over tid gi et mer forutsigbart system.

Den gjeldende veilederen representerer rødt nivå, mens smittevernmyndighetene nå vurderer at smittesituasjonen over hele landet tilsier at gult tiltaksnivå er tilstrekkelig.

– For barnehagene betyr gult tiltaksnivå at de kan drive med fulle avdelinger og ha normal åpningstid, sa kunnskapsminister Guri Melby under regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

I den reviderte veilederen for smittevern vil det også komme råd om gjennomføring av tilvenning i barnehage. 

PBL: Glad for å kunne lette på tiltak

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er glad for at smittesituasjonen tilsier at det er grunnlag for å lette enda mer opp på smittevernstiltakene.

– Vi stoler på de vurderingene som myndighetene gjør og synes det er veldig positivt at situasjonen nå synes å være under så stor kontroll at det er grunnlag for å lette på tiltakene. Dette letter også barnehagens arbeid med å organisere hverdagen på en best mulig måte, sier Anne Lindboe.

Trafikklyssystemet: