Her er de viktigste endringene i revidert veileder for smittevern

Her er de viktigste endringene i revidert veileder for smittevern

Flere endringer om organisering av kohorter, nye råd om rengjøring av uteleker og foreldresamarbeid, samt presisering av flere råd i veilederen. Her er de viktigste endringene i veilederen for smittevern.

Publisert:

Råd om rengjøring av utendørsleker

I den forrige utgaven av veilederen var det ikke noe konkret om rengjøring av uteleker. Det er nå tatt inn i den reviderte utgaven med følgende anbefaling:

 • Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir viruset inaktivert av sollys.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

I tillegg er følgende punkter endret under forsterket renhold:

 • Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring
 • Sportsutstyr må ikke lenger vaskes daglig
 • Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring
 • Leker kan også ryddes bort («karantene») i 3 dager før de benyttes på nytt, som et alternativ til daglig rengjøring
 • Tøyleker og andre tekstiler må vaskes etter anvisning. Hvis ikke det er mulig, må de ryddes bort.

Organisering av kohorter

Det er gjort flere endringer i veilederen knyttet til organisering av kohorter, slik at hver enkelt barnehage kan tilpasse gruppene best mulig. Følgende forslag til gruppeinndelinger er tatt inn i den reviderte veilederen.   

 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen og for at ansatte kan ta pause.
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på avdelingen.
 • Det kan åpnes for noe større kohorter eller at 3 kohorter samarbeider om praktiske oppgaver. For småbarnsavdelinger, kan en kohort bestå av opptil 4-5 barn, mens på en storbarnsavdeling kan en kohort bestå av opptil 8-10 barn.
 • Hvis man øker antall barn i en kohort bør man ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
 • Barnehagene må selv vurdere størrelse på kohorter utfra barnas alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
 • Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange barn og ansatte som kan være tilstede i samme rom.
 • For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, bør det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Flere kohorter kan være ute samtidig.
 • Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider, kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.
 • Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter en helg. På denne måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette kan gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses mest mulig.

Andre endringer i veilederen:

 • Nytt punkt om samhandling med foresatte og foreldremøter

Det anbefales å ikke arrangere foreldremøter eller andre større samlinger i dette stadiet av covid-19-utbruddet. Digitale møter anbefales. Utviklingssamtaler kan erstattes med digitale møter. Der det ikke er mulig, kan utviklingssamtalen gjennomføres med følgende tiltak:

 • Ulike familier skal ikke vente på samme rom
 • Vask hender før og etter samtale
 • Hold en meters avstand
 • Ved behov for tolk eller lignende, må disse også holde avstand til de andre
 • For informasjon om besøk på skolen for skolestartere, henvises til veileder i smittevern for skoletrinn 1-7.

I tillegg er følgende endringer tatt med i den reviderte veilederen:

Det er ikke nødvendig med spesielt smittevernutstyr, annet enn eventuelt å ha tilgjengelig ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker til ansatte som blir syke, og der det ikke er mulig å holde to meters avstand til syke barn. Det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy, det er tilstrekkelig med normalt renhold av eget tøy.  

Ny presisering om foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter
 • anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen som normalt.

PBL arrangerer medlemsmøte fredag 8. mai klokken 10.00. Dette vil hovedsaklig omhandle smittevernveilederen og praktisering av denne, med særlig vekt på endringer som er gjort.

Se medlemsmøte på Facebook her. 

Les hele veilederen her.