Barnehagene får litt tid til å tilpasse seg ny veileder

Barnehagene får litt tid til å tilpasse seg ny veileder

Når den nye smittevernveilederen kommer fredag, har myndighetene forventninger om at barnehager svarer med normale åpningstider. Men selv om veilederen vil gjelde fra rett over pinse, vil barnehagene få bruke neste uke på å omstille driften i tråd med de nye retningslinjene.

Publisert:

Spørsmålet kom opp da PBL og flere andre sentrale aktører innenfor barnehage- og skolesektoren var i videomøte med kunnskapsminister Guri Melby torsdag.

I etterkant av videomøtet har Kunnskapsdepartementet oppdatert pressemeldingen som ble sendt ut onsdag, med følgende setning:

«Det forventes ikke at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg.»

Noe er klart, mye gjenstår

Det er foreløpig ikke kommet noen bekreftelse på hvilket tidspunkt fredag den reviderte smittevernveilederen vil være klar for publisering.

Det som synes klart, er:

  • Det innføres såkalt gult tiltaksnivå i barnehager over hele landet, med virkning fra 2. juni.
  • Dette innebærer at barnehagene kan organisere aktivitetene på avdelingsnivå i stedet for i mindre kohorter.
  • Barnehagene får den første uken på seg til å gjøre nødvendige tilpasninger i driften til gult tiltaksnivå.
  • Dersom smittesituasjonen endrer seg, kan nasjonale, regionale eller lokale helsemyndigheter på et senere tidspunkt varsle endret tiltaksnivå. Derfor skal alle barnehager utarbeide beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene.
  • Veilederen vil med denne innretningen også være gjeldende ved oppstart av nytt barnehageår til høsten.
  • Det kommer i forbindelse med veilederen egen rådgivning for tilvenning.
  • Det vil i forbindelse med revidert veileder også komme nytt støttemateriell for barnehagene.

Tok opp viktige spørsmål

Torsdag morgen var PBL, sammen med flere sentrale aktører innenfor barnehage- og skolesektoren, i videomøte med kunnskapsministeren om erfaringene med gjenåpningen så langt, og om veien videre.

Etterpå var PBL i dialog med Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet om de konkrete endringene i smittevernveilederen.

Gjennom disse møtene har PBL tatt opp flere spørsmål som vi vet at barnehagene er opptatt av. Dette gjelder for eksempel at vi ber om at veilederen konkret peker på hvordan basebarnehager og andre typer avdelingsløse barnehager skal innrette seg ved gult tiltaksnivå.

PBL har også understreket betydningen av at barnehagene raskest mulig kan gjøre seg kjent med de nye retningslinjene.