Viktig å vite om pensjon for deg som har PBL Barnehagepensjon

De mørke delene av søylene viser forventet tjenestepensjonsutbetaling i PBL (rødt) og kommunale barnehager (grått). Totalt viser søylene forventet utbetaling dersom lik AFP legges på toppen av ulik tjenestepensjon.

Viktig å vite om pensjon for deg som har PBL Barnehagepensjon

Fagforeningene hevder at PBL nekter de ansatte en anstendig pensjon. Det er ikke tilfelle. Her kan du lese mer om hvilke ordninger ansatte i PBL-området har i dag, og hvilke forbedringer PBL jobber for å få på plass for fremtiden.

Publisert:

PBL har alltid jobbet for at private barnehager skal være konkurransedyktige på lønn og pensjon. Det skal vi fortsette med, noe PBL også slo fast i vårt første dokument under forhandlingene om årets hovedoppgjør:

«Dagens AFP videreføres fram til reformert AFP er avklart, per nå antatt i hovedoppgjøret 2024. Deretter fremforhandles en framtidig helhetlig løsning for AFP og tjenestepensjon. Den skal også være konkurransedyktig med ytelsene i kommunale barnehager.»

Med bakgrunn i påstander og utsagn fra fagforeningene under streiken, har PBL behov for å avklare noen fakta om PBL pensjonsordning målt opp mot andre ordninger i sektoren: