Slik er konsekvensene av kravene fra fagforeningene - tilsvarer mer enn 15 prosent lønnsvekst

Slik er konsekvensene av kravene fra fagforeningene - tilsvarer mer enn 15 prosent lønnsvekst

Fagforeningenes krav til PBL tilsvarer en lønnsvekst på mer enn 15 prosent, og innebærer ytelser for de ansatte som er langt bedre enn det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager.

Publisert:

Ansatte i PBL-barnehagene har i dag lønns- og pensjonsvilkår på linje med ordningene i kommunale barnehager. PBL er klar på at det skal de også ha i fremtiden, men partene er uenige om innretning og tidspunkt for innføring av ny AFP-ordning.

Fagforeningene har i årets tariffoppgjør fremmet svært kostbare krav som det er umulig for PBL å innfri. Men hva er egentlig prislappen på kravene fra fagforeningene, for PBL-barnehagene samlet og for den enkelte barnehage?

Kravene som ble lagt frem før bruddet og streiken ble et faktum, har følgende kostnader knyttet til seg:

Lønnsøkning 2022 (på nivå med kommuneoppgjøret) 232 millioner kroner
Redusert ansattrekk, Barnehagepensjon 121 millioner kroner
Økte kostnader til AFP 98 millioner kroner
Engangskostnad, flytting av AFP 1 413 millioner kroner
Kompensasjoner og øvrige krav Ukjent kostnadsbilde

For PBL-barnehagene utgjør kravene økte kostnader i en størrelsesorden som langt overgår det som normalt er rammen på hovedoppgjørene:

  • Kravene tilsvarer i sum en gjennomsnittlig lønnsvekst i PBL-barnehagene på mer enn 15 prosent.
  • Kravene tilsvarer en kostnadsøkning for barnehagene som er 8 ganger høyere enn effekten av oppgjøret i kommunal sektor.
  • Kravene utgjør i sum en ekstraregning for barnehagene på 1,6 milliarder kroner, i tillegg til det som følger av en lønnsvekst på nivå med kommunal sektor (230 millioner kroner).

I gjennomsnitt vil hver PBL-barnehage få økte kostnader på om lag 800.000 kroner i 2023. Men ingen barnehage er gjennomsnittlig, og konsekvensene av kravene vil slå ut forskjellig fra barnehage til barnehage. Kostnaden for den enkelte barnehage vil blant annet avhenge av antall ansatte og deres alder og ansiennitet.

PBL har beregnet merkostnadene for fem barnehager flere steder i landet. Dette er kostnadene disse barnehage ville fått dersom kravene ble innfridd:  

Barnehage A - Trøndelag:

Antall barn: 82
Antall ansatte: 23
Økte kostnader i 2023 som følge av kravene: 3 046 284 kroner
Årsresultat 2021: 325 000 kroner

Barnehage B - Nordland:

Antall barn: 35
Antall ansatte: 10
Økte kostnader i 2023 som følge av kravene: 944 949 kroner
Årsresultat 2021: 329 000 kroner

Barnehage C - Rogaland:

Antall barn: 85
Antall ansatte: 27
Økte kostnader i 2023 som følge av kravene:  990 478 kroner
Årsresultat 2021: 89 000 kroner

Barnehage D - Viken:

Antall barn: 82
Antall ansatte: 24
Økte kostnader i 2023 som følge av kravene: 1 539 893 kroner
Årsresultat 2021: - 90 000 kroner

Barnehage E - Rogaland:

Antall barn: 79
Antall ansatte: 25
Økte kostnader i 2023 som følge av kravene: 1 540 364 kroner
Årsresultat 2021: - 127 000 kroner

PBL vil så langt som mulig beregne effektene av fagforeningenes krav for din barnehage. Vi må imidlertid ta forbehold om kapasitet ved stor pågang, og kan derfor ikke love at vi har mulighet til å gjøre beregninger for akkurat din barnehage. 

I tillegg til kostnadene som følger av de konkrete kravene, kan ingen med sikkerhet si hva kostnaden ved fellesordningen vil være etter at den er ferdig forhandlet, og blitt til det som kalles «reformert AFP».

Det er også kostnader knyttet til kompensasjoner og øvrige krav som ikke er tatt med i beregningene ovenfor.

PBL mener en ny og fremtidig AFP for de ansatte i PBL-barnehagene må avklares først etter at forhandlingene rundt reformert AFP er ferdige, og det totale kostnadsbildet er på plass.

Det er også nødvendig å se AFP og tjenestepensjonen som en helhet når nye ordninger skal landes. Dette fordi kravene som er fremsatt av fagforeningene, i tillegg til å være svært kostbare for barnehagene, vil gi ansatte i PBL-barnehagene vesentlig bedre betingelser enn ansatte i kommunale barnehager.