PBL-direktøren om kravene: – Vil knekke ryggen på barnehagene

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

PBL-direktøren om kravene: – Vil knekke ryggen på barnehagene

– Det ville vært å gamble med tilbudet til flere tusen barn å pålegge våre medlemsbarnehager økte utgifter i milliardklassen. Det ville heller ikke hjelpe de ansatte å få nye ordninger på plass, dersom arbeidsplassene forsvinner.

Publisert:

Det sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Som PBL har dokumentert, vil kravene fra fagforeningene ved årets oppgjør medføre svært høye kostander for barnehagene i PBLs tariffområde.

Med nye beregninger viser PBL også hvilke økonomiske konsekvenser kravene vil ha for enkeltbarnehager.

Urimelige krav fra fagforeningene

Jørn-Tommy Schjelderup beklager sterkt problemene som konflikten nå påfører svært mange barn og foreldre og er tydelig på at PBL jobber for at streiken skal bli så kortvarig som mulig.

Han understreker at PBL-barnehagene har gode ordninger for de ansatte i dag og at dette selvsagt også skal være på plass i fremtiden.

PBL-lederen viser til at PBL og fagforeningene er enige i at ny AFP skal på plass, men at kravene fra fagforeningene er urimelige og umulige å innfri:

– Realiteten i kravene er at de ansatte i PBLs tariffområde vil få vesentlig bedre ordninger enn det de ansatte i de kommunale barnehager har. Å legge fellesordningen for AFP på toppen av en svært god tjenestepensjon er verken rimelig eller mulig å få til, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Krevende økonomi for private barnehager

PBL har over år advart mot at én av tre barnehager drifter med underskudd, og er svært bekymret for situasjonen i sektoren etter at pensjonstilskuddet ble kuttet i 2022, med ytterligere kutt i 2023.

PBL-direktøren er tydelig på at økte kostnader i størrelsesordenen 1,6 milliarder kroner ikke vil være mulig å bære i en sektor der samlet overskudd i 2020 var 590 millioner kroner.

– Det vil ikke være forsvarlig å legge en stor kostnadsøkning på barnehagene i en situasjon der hele to av tre barnehager oppgir at det er usikkerhet rundt grunnlaget for videre drift, sier Schjelderup.

Uriktig fra fagforeningene

Etter bruddet i meklingen tirsdag 8. november, hevdet fagforeningene at PBL-barnehagene har råd til å betale for kravene som er fremsatt.

Dette er en påstand PBL-direktøren tar sterk avstand fra.

– Fagforeningene tar ikke inn over seg den krevende økonomiske situasjonen i private barnehager, og de velger å se helt vekk fra at tilskuddene er kuttet med flere hundre millioner kroner de siste årene. Deres påstander om at «barnehagene har råd til det» faller på sin egen urimelighet. Kravene deres er hinsides all fornuft, sier Schjelderup – og legger til:

– Samtidig er alle de dyktige og engasjerte ansatte i barnehagene helt uvurderlige og avgjørende for den kvaliteten og det tilbudet som barnehagene tilbyr barn og foreldre. Lønns- og pensjonsvilkår på nivå med det som gjelder for ansatte i kommunene er helt avgjørende for at PBL-barnehagene også i fremtiden skal være svært attraktive arbeidsgivere, derfor skal vi finne gode løsninger for fremtiden som både ivaretar arbeidstakerne og barnehagene der ute.

Ønsker løsning

PBL-direktøren er svært bekymret for at barnehagene nå ikke kan gi et tilbud til barn og foreldre slik de vanligvis gjør.

Han beklager situasjonen overfor alle som er rammet og ønsker seg tilbake til forhandlingsbordet.

– Denne konflikten må finne sin løsning. Til tross for at private barnehager ikke får samme finansiering som kommunale barnehager, private barnehager får litt over 90 kroner per 100-lapp som kommunen bruker på en kommunal barnehage, så har vi alltid lyktes med å tilby konkurransedyktige vilkår til de ansatte. Det skal vi fortsette med. Dersom kravene fra fagforeningene hadde vært rimelige og mulige å innfri, hadde denne streiken vært over for lengst, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.