Mellomoppgjøret utsatt til 11. oktober

Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL) og Trond Ellefsen (Delta) er her fotografert i forbindelse med fjorårets tariffoppgjør.

Mellomoppgjøret utsatt til 11. oktober

Forhandlingene i mellomoppgjøret i PBL-området skulle egentlig vært gjennomført i slutten av august, men er nå utsatt.

Publisert:

Tariffoppgjøret mellom PBL og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta omfatter om lag 1.750 barnehager og 29.500 ansatte i barnehager som følger PBLs tariff.

Opprinnelig hadde partene avtalt å gjennomføre forhandlingene 30. august, men etter ønske fra arbeidstakerorganisasjonene er forhandlingene utsatt. Ny dato er mandag 11. oktober.

Dermed vil forhandlingene i PBL-området skje etter oppgjøret mellom Unio kommune og KS, som 16. september blir behandlet av Rikslønnsnemnda, etter tvungen lønnsnemnd.