Forhandler om mellomoppgjøret i PBL-området etter sommerferien

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet).

Forhandler om mellomoppgjøret i PBL-området etter sommerferien

Dato for forhandlingene mellom PBL og fagforeningene er 30. august.

Publisert:

Tariffoppgjøret mellom PBL og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta omfatter om lag 1.750 barnehager og 29.500 ansatte i barnehager som følger PBLs tariff.

Ettersom forhandlingene i PBL-området først skjer etter sommerferien, vil dette oppgjøret trolig skje i god tid etter at konflikten mellom Unio og kommunene er avsluttet.

Lønnsjustering vil være eneste element i årets mellomoppgjør.