Klart for mellomoppgjør mandag

Håper på en løsning. Administrerende direktør Anne Lindboe og forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan, håper å komme frem til en løsning på pensjonsstriden når partene møtes til forhandlinger mandag 26. august.

Klart for mellomoppgjør mandag

Mandag 26. august forhandler PBL om endringer i hovedtariffavtalen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Publisert:

Det er normalt liten spenning knyttet til et mellomoppgjør ettersom hensikten er hovedsakelig å justere lønnsnivået. I år er det litt annerledes ettersom partene i fjor ble enige om å fortsette forhandlingene om ny pensjonsordning i denne forhandlingsrunden.

Forhandlingene om pensjon er også årsaken til at mellomoppgjøret ble utsatt fra mai til i slutten av august. 

I løpet av året har det blitt gjennomført en rekke arbeidsmøter i et partssammensatt utvalg som har lagt grunnlaget for at partene skal kunne bli enige om en ny ordning. Det aller siste møtet i utvalget finner sted neste uke, og det vil da vise seg om man har kommet langt nok til å kunne legge frem en ny ordning som kan tas inn i mellomoppgjøret.

Forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan er fornøyd med prosessen og håper å endelig kunne lande en ny pensjonsordning for medlemsbarnehagene i PBL. 

– Det har vært gode prosesser og vi er kommet veldig langt på vei mot målet. Men vi har ikke et resultat på plass før vi er enige om alt, påpeker Espen Rokkan. 

Det er bare satt av én dag til lønnsforhandlinger og det vil være klart om oppgjøret kommer i havn i løpet av 26. august.