Håper å få ny pensjonsavtale i boks – utsetter mellomoppgjøret til høsten

På vei mot pensjonsløsning? Forhandlingsleder Espen Rokkan, PBL-direktør Anne Lindboe, Trond Ellefsen fra Delta, Anne Green Nilsen fra Fagforbundet og Terje Skyvulstad fra Utdanningsforbundet er kommet godt i gang med arbeidet mot ny pensjonsordning i PBL-området og har derfor utsatt mellomoppgjøret til høsten.

Håper å få ny pensjonsavtale i boks – utsetter mellomoppgjøret til høsten

Arbeidet med å lande en ny pensjonsordning for PBL-området nærmer seg og partene er enige om å utsette mellomoppgjøret til 26. august i håp om å få en ny avtale i havn.

Publisert:

Onsdag denne uken var det møte i Partssammensatt Utvalg – pensjon (PSU-pensjon). Til stede var Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, samt PBL. Forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL beskriver et godt møte med god fremdrift på flere områder.

– Partene var på forhånd enige om å invitere inn en nøytral tredjepart som skal hjelpe til med å få på plass en avtale – Jon Hippe fra Fafo, noe som resulterte i god fremdrift i møtet tidligere denne uken, sier Rokkan.

Jobbet med i mange år

Arbeidet med ny pensjonsavtale har pågått i mange år, og partene har delvis stått langt ifra hverandre i spørsmålet om hvordan en ny pensjonsavtale skal se ut.

Like før jul i fjor ble partene enige om veien videre for å lande en ny pensjonsordning for PBL-området. Prosessavtalen la klare føringer om hva den nye pensjonsavtalen skal inneholde, og ga også partene en stram tidsplan for enighet innen mellomoppgjøret til våren. Målet er at en ny ordning trer i kraft samtidig som den nye pensjonen i offentlig sektor, altså 1. januar 2020.

Partene innser at tidsplanen ble i strammeste laget, og at det blir vanskelig å være ferdig frem til avtalt mellomoppgjør den 18. juni. Partene valgte altså derfor å utsette mellomoppgjøret til høsten.

– Vi erkjente at tidspresset ble vel stort og ble enige om at vi bruker forsommeren til å jobbe utelukkende med pensjonsavtalen.

Konturer av en mulig avtale

Han har større tro enn noen gang tidligere på at partene kan lykkes med å ha en ny pensjonsavtale på plass, gjeldende fra 1. januar 2020.

– Det er positivt at vi nå ser en god fremdrift, og konturene av en mulig avtale. At partene er enige om å utsette mellomoppgjøret for å få dette i havn, vitner om god vilje hos alle.