Nye og oppdaterte lønnstabeller på pbl.no

Nye og oppdaterte lønnstabeller på pbl.no

Resultatet fra mellomoppgjøret i PBL-området er nå publisert med oppdaterte lønnstabeller.

Publisert:

Som tidligere meldt, innebærer mellomoppgjøret en enighet om nye minstelønnssatser i hoved- og hovedtariffavtalen. 

Viktig presisering

Lønnstillegget i år består av to elementer, et generelt tillegg eller en endring av minstelønnstabellen. I mange tilfeller tilsvarer det generelle tillegget også endringen i minstelønnstabellen, men for pedagogiske ledere og daglige ledere er ikke dette nødvendigvis tilfellet. Her er endringen i minstelønnstabellen i flere tilfeller større enn det generelle tillegget.

Dette betyr at dersom den ansattes tidligere lønn pluss det generelle tillegget er mindre enn minstelønnen, skal lønnen heves til minstelønn. Dersom tidligere lønn ligger så mye over minstelønn at tidligere lønn pluss tillegget utgjør mer enn ny minstelønn skal dette legges til grunn.

Beregn lønn med vår kalkulator

Et tenkt eksempel for en pedagogisk leder med 10 års ansiennitet og individuell lønn:

Tidligere lønn:                                         540 000
Generelt tillegg:                                        19 200
Ny lønn (summen av ovenstående):       559 200   (mer enn 10 000 over minstelønn)

En pedagogisk leder med 8 års ansiennitet og lønn lik tidligere minstelønn:

Tidligere lønn:                                  470 000
Ny minstelønn:                                497 100 (en økning på mer enn det generelle tillegget på 17 500)

Satsene reguleres med virkning fra 1.5.2021.

De nye minstelønnssatsene i hoved- og hovedtariffavtalen på pbl.no er nå oppdatert. Bruk gjerne vår lønnskalkulator for å beregne ny minstelønn fra 1. mai i år.