Enighet i PBL-oppgjøret – slik er de nye minstelønnssatsene

Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Trond Ellefsen (Delta), Anne Lindboe (PBL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) kom mandag til enighet i årets mellomoppgjør.

Enighet i PBL-oppgjøret – slik er de nye minstelønnssatsene

Mandag ettermiddag kom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i mellomoppgjøret for PBL-området. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

Publisert:

Oppgjøret i PBL-området omfatter om lag 1.750 barnehager og 29.500 ansatte i barnehager som følger PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

Partene – PBL på den ene siden og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre – startet forhandlingene i årets mellomoppgjør klokken 09.00 mandag morgen. 

Rundt klokken 14.00 mandag ettermiddag var partene kommet til enighet.

Konkurransedyktige betingelser for ansatte

Enigheten innebærer en lønnsvekst på om lag 2,8 prosent. Dette er et økonomisk oppgjør på nivå med oppgjøret i kommunal sektor. Styrere/daglig ledere gis et generelt tillegg på 2,9 prosent av grunnlønn. 

– Lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i private barnehager skal fullt ut være konkurransedyktige med betingelsene for ansatte i kommunale barnehager, noe de også er i dag. Dette oppgjøret sikrer ansatte i PBLs medlemsbarnehager en reallønnsvekst på nivå med oppgjøret for ansatte i andre relevante sektorer, samtidig som det er bærekraftig for arbeidsgiverne. Det er vi glade for, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

I PBL-området vil generelle tillegg og de nye minstelønnssatsene være gjeldende fra 1.5.2021.

Skal arbeide sammen for gode rammevilkår

Ettersom årets oppgjør er et mellomoppgjør, er det primært de tariff-festede minstelønnssatsene som har vært tema i forhandlingene.

Partene er i tillegg enige om å fortsette arbeidet for gode rammevilkår for barnehagene og for å sikre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår, slik partene de siste årene har stått sammen mot forslagene om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager. I enigheten fra mellomoppgjøret heter det:

«Barnehagesektoren må ha trygge og forutsigbare rammebetingelser, som gir barnehagene tilstrekkelig finansiering og evne til å opprettholde sine økonomiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten.»

– Det er utrolig viktig at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden fortsatt står sammen om dette. Vesentlige endringer i barnehagenes rammebetingelser, for eksempel eventuelle fremtidige kutt i pensjonstilskuddet, vil kunne få konsekvenser for barnehagenes muligheter til å opprettholde gode ordninger på samme nivå. Men vi skal jobbe hardt for å unngå at vi kommer i en slik situasjon, sier Lindboe.

Som det fremkommer av protokollen fra årets forhandlinger, er partene også enige om en felles målsetting om å justere fordelingen av kostnadene ved dagens Barnehagepensjonsordning og videre prosess knyttet til AFP (avtalefestet pensjon).

Se protokollen fra mellomoppgjøret 2021.