Mellomoppgjør i PBL-området mandag

Direktør for arbeidsgiveravdelingen Espen Rokkan og administrerende direktør Anne Lindboe skal på vegne av PBL forhandle om årets mellomoppgjør med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Mellomoppgjør i PBL-området mandag

Mandag 11. oktober forhandler PBL og fagforeningene om endringer i hovedtariffavtalen. Oppgjøret omfatter om lag 1.750 barnehager og 29.500 ansatte i barnehager som følger PBLs tariffavtale.

Publisert:

PBL forhandler med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Forhandlingene mandag 11. oktober finner sted i Oslo og starter klokken 09.00.

Opprinnelig hadde partene avtalt å gjennomføre forhandlingene 30. august, men etter ønske fra arbeidstakerorganisasjonene ble forhandlingene utsatt.

I mellomoppgjøret er det normalt primært de tariff-festede minstelønnssatsene det forhandles om.

Det er satt av én dag til forhandlingene i årets mellomoppgjør.

Første krav fra arbeidstakerorganisasjonene kan du lese her, mens PBLs svar på dette kan leses her.