Stor forskjell i sykefraværet i private og kommunale barnehager

Stor forskjell i sykefraværet i private og kommunale barnehager

Det er store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager. Spesielt Oslo skiller seg ut, og de private barnehagene i hovedstaden har det laveste sykefraværet i hele landet.

Publisert:

Det viser ferske tall fra SSB om det legemeldte sykefraværet i private og kommunale barnehager for tredje kvartal i 2018.

Samlet sett hadde de private barnehagene et legemeldt sykefravær på 7,5 prosent, som er blant de laveste målingene som er registrert helt tilbake til 2006. Tallene bekrefter tendensen de siste årene om et lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager.

  • Private barnehager hadde et samlet legemeldt sykefravær på 7,5 prosent.
  • Kommunale barnehager hadde et samlet legemeldt sykefravær på 8,6 prosent.
  • I 17 av 19 fylker var sykefraværet lavere i private enn kommunale barnehager.

Oslo skiller seg ut

Aller best på nærvær er de private barnehagene i Oslo, som i tredje kvartal hadde et legemeldt sykefravær på 6,1 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn de kommunale barnehagene i hovedstaden som endte på 8,2 prosent.

At de private barnehagene i Oslo har lavt sykefravær er ingen stor overraskelse. Skillet mellom de kommunale og private barnehagene har ligget på rundt to prosentpoeng de siste årene.

Andre fylker med stor forskjell mellom private og kommunale barnehager er Oppland og Troms med henholdsvis 2,6 og to prosentpoeng i favør de private barnehagene.  

  • De private barnehagene i Oppland hadde et sykefravær på 6,9 mot 9,5 i kommunale barnehager
  • De private barnehagene i Tromsø hadde et sykefravær på 7,6 mot 9,6 i de kommunale barnehagene.

Øker i hele sektoren

Høyest sykefravær finner vi blant de private barnehagene og kommunale barnehagene i Finnmark med 9,9 mens de kommunale barnehagene i Troms har nevnte 9,6 prosent.

Samlet sett for alle barnehagene var det legemeldte sykefraværet i tredje kvartal 2018 på 8,1 prosent. Det er nøyaktig samme tall som samme periode i 2017. Til sammenligning var gjennomsnittstallet for det legemeldte sykefraværet i alle yrkesgrupper på 5,3 prosent i tredje kvartal.