Se Storebrands nye webinar om PBL Barnehagepensjon

Carry Christine Solie, fagansvarlig for pensjon i Storebrand, forklarer tjenestepensjon på en enkel og kortfattet måte. Se webinaret lenger ned på siden.

Se Storebrands nye webinar om PBL Barnehagepensjon

Vil du bruke 13 minutter på å lære mer om tjenestepensjon? Da kan Storebrands nye webinar om PBL Barnehagepensjon anbefales.

Publisert:

I et webinar forklarer Carry Christine Solie, fagansvarlig for pensjon i Storebrand, hvordan du tjener opp pensjon, hvor mye du kan forvente i utbetalt tjenestepensjon og hva som er reglene for uttak av tjenestepensjon.

Webinaret er rettet direkte mot barnehageansatte i PBLs tariffområde som er omfattet av hybridordningen Barnehagepensjon.

Solie kommer i webinaret inn på blant annet følgende temaer:

  • PBL Barnehagepensjon har en alderspensjonssparing på 7 prosent av lønn. Dette er maksimalt av hva som er tillatt i en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning.
  • Ettersom utbetalingen er livsvarig, og kvinner i gjennomsnitt lever litt lenger enn menn, spares det 8,07 prosent av lønnen til kvinnelige ansatte for at kvinner og menn med lik opptjening skal få lik årlig utbetaling livet ut.
  • Mye av det innbetalte beløpet i PBL Barnehagepensjon plasseres i aksjer for å gi god avkastning. Andelen som er plassert i aksjer trappes gradvis ned med den ansattes alder.
  • I den kommunale tjenestepensjonen plasseres sparebeløpet ikke i aksjer, men verdien reguleres med lønnsvekst. Av dette forventes en jevnere, men over tid lavere avkastning.
  • Dersom du dør før du har fått utbetalt det du har spart opp i pensjon, vil det resterende beløpet ikke gå til dine arvinger, men til pensjonsfellesskapet.
  • Prognoser, som bygger på Finans Norges avtale om avkastningsprognoser, viser at ansatte med PBL Barnehagepensjon kan vente høyere utbetaling av alderspensjon sammenlignet med ansatte som har offentlig tjenestepensjon. Forskjellen på ordningene øker jo lenger opptjeningstid den ansatte har.
  • På Storebrands nettsider kan du finne alt du trenger om din egen pensjon, både fra tjenestepensjonsordninger og Folketrygden. Der finner du også oversikt over forsikringsdekninger i tjenestepensjonsordningen.