Ny lønn etter hovedoppgjøret må meldes inn til Storebrand - ellers risikerer du gebyr

Ny lønn etter hovedoppgjøret må meldes inn til Storebrand - ellers risikerer du gebyr

Innen utgangen av januar må Storebrand ha opplysninger om ny årslønn for alle ansatte i barnehager i PBLs tariffområde. De som ikke overholder fristen, risikerer et gebyr på 248 kroner per ansatt.

Publisert:

For at avkastningen på pensjonssparingen til de ansatte skal bli riktig, er det viktig at barnehagene sørger for at alle endringer i lønn og stillingsprosent oppdateres fortløpende i Storebrands bedriftsportal.

Fristen for å gjøre dette i år er 31. januar.

Oppdatert 18. januar: Fortsatt er det flere hundre barnehager som ikke har foretatt denne oppdateringen. De oppfordres til å gjøre det snarest.

Forsinket ajourhold vil påføre Storebrand betydelig etterarbeid.

Derfor vil forsinket ajourhold på mer enn åtte måneder medføre at barnehagen må betale et gebyr.

Sent lønnsoppgjør – kortere frist

Fjorårets hovedoppgjør, som ikke ble avsluttet før i desember, gir både barnehagene og pensjonsleverandøren kortere tid enn normalt til å få ting på plass.

Etter oppgjøret har alle ansatte i PBLs tariffområde fått ny lønn fra og med 1. mai 2022.

– Ny lønn fra og med 1. mai skulle normalt vært oppdatert i bedriftsportalen senest 31. desember. Men ettersom oppgjøret ble avsluttet først i desember, har Storebrand utvidet fristen til 31. januar 2023, sier forsikrings- og pensjonsrådgiver Knut Ivar Forsmo i PBL.

Han sier at lønnen til alle skal oppdateres. Unntaket er ansatte som har vært sykmeldt sammenhengende siden før 1. mai 2022. For disse skal lønnsendringen først skje etter at de er kommet tilbake i den stillingsprosenten de hadde før de ble sykmeldte.

Medlemsbarnehager som er lønnskunder i PBL Regnskap trenger ikke å foreta seg noe. For disse barnehagene vil PBL Regnskap sørge for at ny lønn er innmeldt på riktig måte og innen fristen.

Husk redusert ansatt-trekk

En annen ting som er viktig med tanke på de ansattes pensjonsordning, er at lønnstrekket for ansatte som er omfattet av hybridpensjonsordningen (Barnehagepensjon), skal justeres ned fra 3 til 2,5 prosent fra og med 1. januar 2023.

Denne omfordelingen av pensjonskostnader var også en del av enigheten mellom PBL og fagforeningene i høstens hovedoppgjør.

Lønnstrekket for ansatte som er omfattet av den lukkede ytelsespensjonsordningen, skal være uendret (2 prosent).