Innberetning av forsikringspremier for 2023

Innberetning av forsikringspremier for 2023

Barnehager med forsikringene gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke må innberette premie for disse for sine ansatte. Tallene for 2023 finner du her!

Publisert:

PBL viser til samlet faktura på forsikringer, som medlemmer med tariffavtale mottok i 2023.

Deler av forsikringspremien skal innberettes som lønn for inneværende skatteår. 

Innberetning av premie

  • Gruppelivsforsikring innberettes med 456 kroner per ansatt
  • Gruppelivsforsikring tillegg Hybridpensjon innberettes med 383 kroner per ansatt i Hybridpensjonen
  • Utvidet yrkesskadeforsikring innberettes med 74 kroner per årsverk
  • Psykologisk førstehjelp innberettes med 23 kroner per ansatt
  • Fritidsulykke innberettes med 184 kroner per ansatt (gjelder kun dersom barnehagen er fakturert for dette)

Premien avregnes for ansatte som ikke har vært med i forsikringen gjennom hele skatteåret.

I tillegg til at premien er skattbar for den ansatte, vil den også være grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Gruppelivsforsikring:

Lønnsinnberettes med 456 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 456 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder: 456,- x 5/12 = 190 kroner. 

Gruppelivsforsikring for alle ansatte som er omfattet av hybridpensjon:

Lønnsinnberettes med 383 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 383 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder 383,- x 5/12 = 160 kroner.

NB! For ansatte som er omfattet av hybridpensjonen, skal det både innberettes 456 kroner for gruppeliv og 383 kroner for tilleggsdekningene knyttet til hybridpensjonen.

Yrkesskadeforsikring:

Lønnsinnberettes med 74 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Eksempel: 50 prosent stilling: Innberettes 37,00 kroner.

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 100 prosent stilling i sju måneder: 74 x 7/12 = 43,16 kroner.

Psykologisk førstehjelp:

Lønnsinnberettes med 23 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 22 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder 23,- x 5/12 = 9,16 kroner. 

Fritidsulykke:

(gjelder kun dersom denne er fakturert)

Lønnsinnberettes med 184 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av hele beløpet.

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 184 kroner.

Ansatt deler av året:
Innberettes de måneder arbeidstakeren har vært ansatt (se eksempel under gruppelivsforsikring).