Slik kan barnehagene informere foreldrene og takke for støtten

Slik kan barnehagene informere foreldrene og takke for støtten

PBL-barnehager over hele landet har engasjert foreldrene i kampen for å reversere kutt i tilskudd. I denne artikkelen finner du et forslag til hvordan foreldrene kan informeres om utfallet – og takkes for hjelpen.

Publisert:

Mer enn 1.000 barnehager deltok 19. november på markeringen der foreldre ble informert om de foreslåtte og vedtatte kuttene i tilskudd til private barnehager.

I tillegg har en rekke barnehager sendt ut digital informasjon til foreldregruppene om saken.

Uten stort engasjementet rundt om i landet ville det vært vanskelig å oppnå politisk forståelse for hvor alvorlig de skisserte tilskuddskuttene ville vært for barn, foreldre og barnehager.

Etter at regjeringen og Fremskrittspartiet tirsdag ble enige i forhandlingene om statsbudsjettet, og kuttene ble stoppet, kan det imidlertid være fint å informere foreldrene grundig om utviklingen i saken.

Samtidig oppfordrer vi barnehagene til å takke for den støtten barnehagene har fått fra foreldrene. Fra PBLs side mener vi at engasjementet fra foreldre har bidratt til at budsjettenigheten som ble offentliggjort tirsdag kveld, ble så god som den ble.

Her finner du et utkast til info som eventuelt kan tilpasses lokale forhold og sendes ut til foreldrene.