Enighet om statsbudsjettet: Stopper alle kutt for private barnehager

Enighet om statsbudsjettet: Stopper alle kutt for private barnehager

Tirsdag kveld ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om en avtale om statsbudsjett for 2021. Der stoppes alle foreslåtte og vedtatte kutt i tilskudd til private barnehager. I tillegg settes det ned et utvalg som skal utrede finansieringen av sektoren.

Publisert:

– Dette er veldig, veldig gledelig. Det er mange hundre millioner kroner i tilskudd som har stått på spill for private barnehager nå i høst. Barnehager over hele landet har vært bekymret for tilbudet til barna og egen fremtid. Så når kuttene stoppes, er det en stor nyhet som vil glede svært mange foreldre, ansatte og barnehageeiere der ute, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Da regjeringspartiene og Frp tirsdag kveld presenterte enigheten om statsbudsjett for 2021, var følgende klart:

  • Det allerede vedtatte kuttet i kapitaltilskuddene til private barnehager, som PBL har tallfestet på inntil 245 millioner kroner i 2021, reverseres, i første omgang for første halvår 2021. Kapitaltilskuddssatsene videreføres på 2020-nivå og tas opp igjen på nytt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.
  • Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet på 350 millioner kroner (215 millioner kroner i 2021) blir ikke gjennomført.
  • Forslaget i statsbudsjettet om at private barnehager ikke kan ta opp nye lån i Husbanken stoppes midlertidig.
  • Det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg, der blant andre KS og PBL deltar, som skal utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheter for lån i Husbanken.

PBL svært godt fornøyd

Anne Lindboe er svært godt fornøyd med utfallet.

– Først og fremst vil jeg gi anerkjennelse til Fremskrittspartiet som reagerte umiddelbart da kuttforslaget kom og som har satt seg grundig inn i saken. De har besøkt veldig mange barnehager for å se nærmere på hvilke dramatiske konsekvenser kuttene ville hatt. De har prioritert denne viktige saken for barna, foreldrene og barnehagene i forhandlingene med regjeringen, og med det viser Frp nok en gang at de er lojale mot de viktige prinsippene i barnehageforliket, sier Lindboe.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Deretter vil jeg gi ros til regjeringen som har lyttet til gode argumenter i møte med Frp og i møte med sektoren, og som har vært villig til å ta inn ny informasjon. Jeg vil også gi masse ros til alle medlemsbarnehagene og foreldrene som på en fantastisk måte har engasjert seg i denne saken, sier Anne Lindboe.

Anerkjennelse til barnehagene

Hun mener det er gledelig at utfordringene til de private barnehagene har fått stor oppmerksomhet både i media og blant politikere i flere opposisjonspartier på Stortinget, i en tid hvor covid-19-pandemien har vært den naturlige hovedsaken.

– Det tolker vi som en anerkjennelse til den jobben som gjøres av ledere og ansatte ute i barnehagene hver eneste dag. Både de kommunale og de private barnehagene gjør en fantastisk jobb for barna og familiene, og da er det viktig at alle har rammevilkår som er til å leve med, sier Lindboe.

Gleder seg til gjennomgang

Nå gleder hun seg til det hurtigarbeidende utvalget blir satt ned slik at arbeidet med en helhetlig gjennomgang kommer i gang.

– Dette er en stor mulighet for både oss og andre aktører til å bidra til at vi får en privat barnehagesektor som både er velregulert og har en bærekraftig finansiering. Ekstra spennende er det at utvalget settes ned nå som forskjellsbehandlingen i sektoren for alvor er satt på dagsorden. Det gir muligheter til å analysere sektoren bredere enn det som har vært gjort til nå, og det trengs, sier Anne Lindboe.