– Lytt til de lokale politikerne, Brenna!

PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup oppfordrer kunnsnkapsminister Tonje Brenna til å legge de kontroversielle forslagene for barnehagesektoren i skuffen. – Velgerguiden viser at lokale politikere fra regjeringspartiene er mer på linje med foreldrene og vanlige folk i spørsmål om private barnehager, enn sine kolleger i regjering, sier han.

– Lytt til de lokale politikerne, Brenna!

Regjeringens kontroversielle forslag om at kommunene skal kunne overstyre foreldrenes valg av barnehage, om tidsavgrenset finansiering for private barnehager og om mer styring til kommunene møter motstand hos regjeringspartienes lokale partier og kandidater. Nå ber PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup statsråd Tonje Brenna om å legge forslagene i skuffen.

Publisert:

PBL har i sin velgerguide hva lokale partier i 200 kommuner mener om sentrale barnehagepolitiske spørsmål.

I en sammenstilling av svarene kommer det frem at det er liten støtte til de kontroversielle forslagene fra regjeringen hos de lokale partiene, med unntak av hos SV og Rødt.

– Velgerguiden viser at lokale politikere fra regjeringspartiene er mer på linje med foreldrene og vanlige folk i spørsmål om private barnehager, enn sine kolleger i regjering. Det er oppløftende, fordi flere av forslagene som regjeringen jobber med er en stor trussel mot private barnehagers mulighet til å drifte videre i fremtiden, sier Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL.

Tar avstand fra regjeringens forslag

PBL har i år også arrangert lokale barnehagedebatter i flere kommuner rundt omkring i landet. Debattene har blant annet handlet om regjeringens nye barnehagestrategi og hvordan lokale politikere vurderer behovet for nye reguleringer av private barnehager.

– I disse debattene har tilbakemeldingene fra de lokale politikerne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet stort sett vært veldig positive. De ønsker ikke reguleringer som gjør det vanskeligere å drive private barnehager, men forutsigbare rammer og godt samarbeid for et enda bedre barnehagetilbud, sier Schjelderup.

Frykter overstyring

Særlig forslaget om å gi kommunene styringsrett over opptak av barn i barnehagene har skapt stor usikkerhet i sektoren. Mange frykter at forslaget vil gjøre det mulig for kommunene å legge ned plasser i private barnehager og å overstyre foreldrenes valg.

– Forslaget om å la kommunene bestemme hvor barna skal gå får stort sett kun gehør hos lokalpolitikere fra SV og Rødt. Fra regjeringspartiene tar mange lokale stemmer sterkt til motmæle mot å svekke foreldrenes valg av barnehage. Dette er et viktig signal, som vi forventer at statsråden tar på høyeste alvor, sier Schjelderup.

Kritiske til forslag om tidsbegrenset tilskudd

Også forslaget om tidsavgrenset finansiering møter motstand fra lokale politikere. I stedet er politikerne opptatt av at alle barn skal få et barnehagetilbud når familiene trenger det, og hvordan barnehagetilbudet i kommunen kan bli enda bedre.

– Det er gledelig å høre at så mange lokale politikere ønsker å satse på barnehagene, og at de ønsker å gjøre tilbudet enda bedre og tilgjengelig for flere. De lokale politikerne er åpenbart mer opptatt av kvalitet enn av å begrense noen typer eierskap. Samtidig er mange klar over at det koster å satse på barnehagene, og ærlige på at det blir krevende prioriteringer fremover, sier Schjelderup.

Betydelig sprik

PBL-direktøren mener PBLs barnehagedebatter har vist at det er et betydelig sprik mellom lokalpolitikernes syn på hvor skoen trykker i barnehagesektoren og regjeringens forslag til nye reguleringer.

– Kunnskapsminister Tonje Brenna bør lytte til sine lokale kolleger. Vi har til gode å møte lokale politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som mener de private barnehagene i sin kommune er et problem som må bekjempes. Vårt inntrykk er at lokale politikere ønsker seg gode barnehager og at de er samstemte om at foreldrene fritt skal få velge barnehagen de ønsker for sine barn. Det bør regjeringen, som nå jobber med forslag til fremtidige reguleringer, merke seg, avslutter PBL-direktøren.