Bli med på lokale barnehagedebatter

Bli med på lokale barnehagedebatter

PBL og flere av PBLs lokallag inviterer politikere, foreldre og alle som er opptatt av barnehager til debatt. Her skal viktige barnehagesaker debatteres, og barnehagepolitikk skal settes på dagsorden før lokalvalget. Først ut er Nittedal med debatt 9. mai.

Publisert:

Høstens lokalvalg blir viktig for retningen på barnehagepolitikken rundt om i landet. Kvalitet og mangfold, likebehandling av barn og barnehager, og foreldrenes valgfrihet vil være sentrale tema i debattene.

Det vil handle både om barnehagetilbudet lokalt og om endringer i regelverket rundt private barnehager som er varslet å komme fra regjeringen.

Stort engasjement

Jørn-Tommy Schjelderup, adm.dir. i PBL, sier engasjementet på barnehagefeltet er stort blant både barnehager, foreldre og politikere. Særlig trekker han frem spørsmålet om foreldrenes mulighet til å velge barnehage. 

– Dersom regjeringen går videre med forslaget om at kommunene skal kunne overstyre foreldrenes valg av barnehage, frykter barnehagene at grunnlaget for drift kan forsvinne. Dette er en høyaktuell sak også i den lokale valgkampen, fordi lokale kommunestyrers syn vil veie tungt dersom saken kommer på høring, sier Jørn-Tommy Schjelderup

Til sammen arrangerer PBL og PBLs lokallag 11 barnehagedebatter rundt omkring i hele landet før valget. Barnehagedebattene er en del av en større satsing fra PBL for å sette barnehagepolitikk på dagsorden i lokalvalget 2023. 

Viktig debatt

Gode barnehager er viktige for barna, familiene og samfunnet. Gode barnehager som utjevner sosiale forskjeller og som bidrar til å gi alle barn en god start på livet er en av samfunnets beste investeringer. 

Men hvordan er barnehagetilbudet rundt om i kommunene? Hvordan ser fremtiden ut? Og hvordan vil de ulike politiske partiene i kommunene utvikle tilbudet videre? 

Barnehager og barnehagepolitikk bør være et sentralt tema i lokalvalgkampen i 2023. PBL og lokallagene håper på godt oppmøte til store barnehagedebatter landet over.

 

Streames på Facebook

Selv om debattene er lokale, kan det være nyttig og interessant å få med seg variasjoner fra sted til sted. Det blir derfor mulig å få med seg debatten på nett.

Alle debattene sendes direkte på Facebook og vil være tilgjengelig for alle som ønsker å følge dem.