PBL bekymret for økonomien i private barnehager – går i hastemøte med statsråden

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, er glad for at kunnskapsminister Tonje Brenna takket ja til et møte på kort varsel.

PBL bekymret for økonomien i private barnehager – går i hastemøte med statsråden

Fredag 20. mai møter PBL kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) for å informere om den alvorlige situasjonen som mange medlemsbarnehager står i.

Publisert:

– Det er svært viktig at statsråden er godt kjent med utviklingen i sektoren og det store omfanget av bekymringsmeldinger som kommer fra mange ulike medlemsbarnehager over hele landet. Derfor er vi veldig glad for at hun takket ja til å møte oss på kort varsel, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Økte kostnader – lavere tilskudd

Flere forhold fører til at 2022 blir et svært krevende år for mange private barnehager over hele landet:

  • I mer enn 100 kommuner var bemanningsnormen ikke finansiert på det tidspunktet den ble innført. Det forventede løftet i tilskuddssatser har i mange av disse kommunene ikke stått i forhold til de økte kostnadene private barnehager har hatt til å oppfylle normen.
  • Kuttet i pensjonspåslaget trekker i år 400 millioner kroner ut av sektoren, og kuttet rammer alle private barnehager i alle kommuner. PBL har nylig dokumentert at 60 prosent av barnehagene ikke får dekket de reelle pensjonskostnadene gjennom sjablongen, og at søknadsordningen ikke fungerer etter hensikten.
  • Både lønns- og prisstigningen ser i 2022 ut til å bli atskillig høyere enn det som er tatt høyde for i fastsettelsen av tilskuddssatser. De ekstra kostnadene private barnehager da blir påført, får de ikke kompensasjon for før i 2024.

Enda verre enn forutsatt

– PBL og våre medlemmer har lenge vært bekymret for at 2022 vil være et år som er ekstra krevende økonomisk. Når vi nå er kommet til mai måned, ser vi at konsekvensene synes å være enda mer omfattende og alvorlige enn tidligere forutsatt, sier Jørn-Tommy Schjelderup og legger til:

– Når vi samtidig er i en situasjon der regjeringen jobber med reguleringer og lovendringer som ytterligere vil forverre situasjonen for mange barnehager, er det viktig at statsråden har så oppdatert kunnskap som mulig om hva som er realitetene ute i sektoren. Ingen er tjent med at de endringene som kommer gjør at vi mister mange velfungerende og gode private barnehager, som ellers burde hatt livets rett.

Ønsker dialog

Denne uken har PBL bedt om, og fått avtale om, et hastemøte med kunnskapsminister Tonje Brenna.

På et møte i Kunnskapsdepartementet fredag 20. mai vil Jørn-Tommy Schjelderup legge frem viktig dokumentasjon på status i sektoren og forklare hvorfor det er ekstra stor uro blant medlemsbarnehagene akkurat nå.

– Vi ønsker også dialog med statsråden om hvordan vi sammen kan sikre tilstrekkelig bærekraft og forutsigbarhet i dagens situasjon med økt uforutsigbarhet og nedgang i tilskudd, sier Jørn-Tommy Schjelderup.