Økte strømkostnader skaper bekymring – ingen umiddelbare løsninger for barnehagene

Økte strømkostnader skaper bekymring – ingen umiddelbare løsninger for barnehagene

Mange barnehager opplever nå å få vesentlig høyere strømregninger enn normalt. I en situasjon der økonomien i sektoren allerede er krevende, er mange PBL-medlemmer bekymret for økte kostnader.

Publisert:

De generelle tiltakene i kompensasjonsordningen for høye strømpriser er kun rettet mot husholdningskunder og blant annet landbruk, og treffer ikke private barnehager.

PBL følger situasjonen tett og løpende tatt utfordringene knyttet til barnehagenes økonomiske situasjon opp med kunnskapsministeren og sentrale politikere på Stortinget.

Krevende økonomi som følge av flere forhold

Ettersom finansieringssystemet for private barnehager er innrettet slik at tilskuddene beregnes ut fra kostnadene i kommunale barnehager to år tidligere, vil private barnehager i utgangspunktet ikke få dekket økte strømkostnader før i 2024.

Konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier mange medlemsbarnehager tar kontakt og er bekymret for økte strømutgifter.

– Dette viser med all tydelighet at dagens finansieringssystem mangler helhetlig finansieringsstruktur. Private barnehager må også settes i stand til å håndtere perioder med økte utgifter, sier Schjelderup.

Forverret

Lav tilskuddsvekst, manglende finansiering av bemanningsnormen og kutt i pensjonspåslaget gjør at den økonomiske situasjonen over tid er forverret for mange private barnehager.

PBL har gjentatte ganger advart mot å kutte i inntektene til private barnehager, og ser alvorlig på at utgiftene knyttet til både pandemihåndtering og strøm, eskalerer for mange barnehager i en tid med svekket økonomisk bærekraft.

– Vi følger situasjonen tett og vil holde ansvarlige myndigheter løpende orientert om status i sektoren, også knyttet til økte strømutgifter. For mange er det summen av de kuttene og endringene som nå skjer, som medfører store problemer, sier Schjelderup.

Ingen varig løsning

Han viser til at enkeltkommuner tidligere har forskuttert tilskudd knyttet til koronakostnader til private barnehager. PBL utreder nå om lignende løsninger kan bli aktuelt for å få dekket ekstraordinære strømutgifter.

Samtidig er dette ikke er en løsning som kan virke over tid.

– Helt spesielle situasjoner vil kreve ekstraordinære tiltak. Ordninger som dette kan bidra til å avhjelpe situasjonen for barnehager som har det svært krevende. Men hovedproblemet i sektoren er at finansieringssystemet ikke fungerer. Dagens system sikrer sektoren verken nødvendig økonomisk bærekraft for å håndtere situasjoner med økte utgifter, eller samtidig finansiering av slike utgifter, avslutter Jørn-Tommy Schjelderup.