Private barnehager tjente mindre i 2020 enn regjeringen vil kutte

Private barnehager tjente mindre i 2020 enn regjeringen vil kutte

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at lønnsomheten i private barnehager fortsetter å synke. Netto overskudd i sektoren i fjor var 590 millioner kroner, og kun 385 millioner kroner om man holder enkeltpersonforetakene utenom.

Publisert:

– Disse tallene viser nok en gang at det er en myte at drift av private barnehager er veldig lønnsomt. Tallene underbygger også den bekymringen som svært mange medlemsbarnehager føler på i forbindelse med det foreslåtte tilskuddskuttet på til sammen om lag 600 millioner kroner i året, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. 

Tirsdag publiserte Statistisk Sentralbyrå regnskapstall for private barnehager for 2020. Tallene viser at to av tre barnehager går i pluss, men at samlet overskudd fortsetter å gå ned.

SSB: Samlet overskudd går ned

Av en total omsetning på drøyt 27 milliarder kroner, hadde barnehagene et samlet overskudd (brutto overskudd minus brutto underskudd) på 590 millioner kroner.

– Et overskudd på 590 millioner kan høres mye ut. Men det er bare så vidt over to prosent av inntektene. Når vi også vet at 175 millioner av dette er overskudd i enkeltpersonforetak, der eierne ikke er lønnsmottakere, er marginene ikke høye. Snarere tvert imot, sier Anne Lindboe.

Det hører også med til historien om 2020-tallene at disse til en viss grad vil være påvirket av pandemien og koronastøttetiltakene for arbeidsgivere i denne perioden. 

Velferdstjenesteutvalget: Truer bærekraften i driften

PBL-leder Anne Lindboe mener utviklingen gir grunn til bekymring.

Velferdstjenesteutvalget vurderte for ett år siden at fire av ti private barnehager har så lave marginer at det truer bærekraften i driften.

I en undersøkelse blant enkeltstående barnehager med medlemskap i PBL nylig, rapporterte nesten halvparten at de styrer mot et nullresultat eller underskudd i 2021.

Dårlige utsikter for 2022

Foreløpige tall basert på kommunenes satsvedtak for 2022 indikerer at driftstilskuddene til de private barnehagene ikke kommer til å øke i takt med forventet lønns- og prisvekst.

På toppen av dette kommer et foreslått kutt i pensjonspåslaget som vil koste barnehagene om lag 400 millioner kroner i 2022 og 600 millioner kroner i 2024.