Nærmere 200 høringssvar om Storberget-rapporten!

Foto: Silje Wiken Sandgrind, barnehage.no

Mottatt mange høringssvar. 16. juni ble Storberget-rapporten "Du er henta" overlevert kunnskapsminister Guri Melby. Rapporten har vekket enormt engasjement og mange har nå svart på høringen.

Nærmere 200 høringssvar om Storberget-rapporten!

Til nå har 176 barnehager, foreldre, kommuner og organisasjoner svart på høringen om Storbergetutvalgets rapport. De aller fleste høringssvarene er sterkt imot flertallets finansieringsmodell. Har du ennå ikke sendt inn høringssvar? Fristen for å svare er 1. oktober.

Publisert:

– Mine barn går i en privat barnehage som vi er svært fornøyde med. Der har de en trygg og stabil hverdag, sammen med kjente og trygge voksne som har tatt godt vare på de i et par år allerede. Det er opprørende å være vitne til at det nå foreslås å legge til rette for forskjellsbehandling av barna som går i private og ideelle barnehager, og at det foreslås å fjerne flere hundre millioner kroner fra en sektor som allerede sliter. Når man vet at 1 av 3 private barnehager allerede går i minus, oppleves forslaget uforståelig.

Slik innleder en engasjert forelder sitt høringssvar til Storberget-rapporten «Du er henta». Og innsenderen er ikke alene om å ha satt seg inn i rapporten og konsekvensene av denne og deretter vist sitt engasjement ved å svare på høringen. Mange foreldre til barn i private barnehager har svart på høringsforslaget fordi de frykter konsekvensene av en lokal samhandlingsmodell.

– Engasjementet har vært enormt i hele landet og vi ser at rapporten nå opprører mange foreldre. Det er bra at de benytter stemmen sin for å si ifra, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Knyttneven i magen

Mange av medlemsbarnehagene har også svart på høringen. Som Korntrøberget barnehage i Hommelvik, som blant annet skriver:

– Da Storberget presenterte rapporten "du er henta" var det som å få en knyttneve i magen. I stedet for å få en god gjennomgang av tilskuddsordninga slik den er i dag, for slik å kunne finne gode endringer, slik at alle barnehager får de beste vilkårene til å levere i henhold til lovverket, fikk vi en barnehagereform. En reform som vil rasere en sektor som frem til nå har fungert aldeles utmerket mht lokal samhandling og en felles målsetting om å gi barn en god start på sitt livslange læringsløp. Både private og kommunale barnehager er sitt samfunnsmandat bevisst, og det krever enormt mye arbeid i alle enheter for å klare å levere på dette.

Lindboe oppfordrer medlemsbarnehagene som ennå ikke har svart om å gjøre nettopp som Korntrøberget og mange titalls andre barnehager. Hent gjerne inspirasjon fra andre høringer som du finner i oversikten her.  

Ansatte frykter fremtiden

PBL har også utarbeidet et utkast til høringssvar som kan danne utgangspunkt for ditt svar. På siden finner du også mange andre tiltak barnehagen kan gjøre, blant annet for å engasjere foreldre og ansatte.

Men det er ikke bare foreldre og barnehagene som har uttrykt sin misnøye med flertallets forslag. Også mange ansatte frykter for fremtiden i barnehagen sin og har sendt inn høringssvar, som i Bogafjellbakken naturbarnehage i Sandnes.  

– Jeg som ansatt i privat barnehage er bekymret for fremtiden av vår barnehage dersom lokal samhandlingsmodell blir vedtatt. Bogafjellbakken naturbarnehage er en viktig del av Sandnes kommunes barnehagekapasitet, og vårt lokalsamfunn, la oss sammen sikre en bærekraftig sektor der barn står i fokus – ikke økonomisk gevinst for kommunene.

PBL sendte nylig inn sitt høringssvar etter at saken var til behandling i styret.

høringssvaret understreker PBL betydningen av forutsigbarhet og langsiktighet for å kunne drive gode barnehager, gjennom å:

  • tiltrekke seg og beholde kvalifiserte ansatte,
  • ivareta kvaliteten på leke- og oppholdsarealer og
  • utvikle høyere og jevnere kvalitet i sektoren, til beste for barna i barnehagene.

Skal langsiktighet kunne ivaretas, må det være mekanismer i finansieringssystemet som sikrer barnehagene forutsigbare rammer.

Peker på Kvalitets- og mangfoldsmodellen

PBL ønsker en barnehagesektor preget av forskningsbasert kunnskap, og med høy og jevn kvalitet. Det bør også være et mål at sektoren fortsatt skal være en stor og fargerik flora av ulike tilbud som foreldre kan velge mellom.

Et godt tilbud til barna må være det grunnleggende premiss for fremtidens offentlige finansiering av barnehagene.

Men skal gode intensjoner ha reell verdi, må sektoren rammes inn på en måte som styrer mot satsing i stedet for sparing – og som gir alle typer gode barnehager forutsetninger for bærekraftig drift.

Det danner Kvalitets- og mangfoldsmodellen det beste utgangspunktet for, konkluderer PBL i sitt høringssvar.