Høring om statsbudsjettet: Normen er ikke finansiert for 50.000 barn

På høring. PBLs Anne Lindboe (midten) deltok under høringen til utdannings- og forskningskomiteen mandag. Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

Høring om statsbudsjettet: Normen er ikke finansiert for 50.000 barn

PBL-direktør Anne Lindboe påpekte betydelig underfinansiering av bemanningsnormen og ba politikerne om å se på finansieringen av sektoren som en helhet.

Publisert:

Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil mer enn 50.000 barn neste år gå i en privat barnehage der finansieringen ikke bygger på norm. Det viser PBLs beregninger som ble lagt frem for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget mandag. 

Samtidig som sektoren skal innfri nye krav til bemanning som ikke er finansiert for alle barn og alle barnehager, pågår et politisk arbeid som kan ende med kutt i pensjonstilskuddene til alle private barnehager.

Under mandagens høring om statsbudsjettet i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, advarte PBL-direktør Anne Lindboe mot konsekvensene.

– Det vil gå ut over mangfoldet i sektoren og betingelsene for de ansatte, sa Lindboe.

Kutter på bakgrunn av desember-tall

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å kutte mer enn 100 millioner kroner i ekstratilskuddene til små, private barnehager i forbindelse med innføringen av bemanningsnormen.

Kuttforslaget bygger på innrapportert bemanning i kommunale barnehager i desember 2018.

«Tallene regjeringen viser til, dokumenterer riktignok at mange flere kommuner hadde oppfylt normen i desember 2018 enn ett år tidligere. Men ettersom tilskuddene til private barnehager bygger på kostnadene i kommunene gjennom hele året, vil ikke tilskuddene bygge på norm,» heter det i PBLs høringsnotat om statsbudsjettet.

– Alvorlige konsekvenser

Da PBLs administrerende direktør Anne Lindboe mandag deltok på høring om statsbudsjettet, ga hun uttrykk for at det er stor grunn til å anta at mange kommuner ikke hadde en bemanning i tråd med de nye kravene før i slutten av 2018.

– Hvis det er realiteten, betyr det at det kan være en marginal økning i tilskuddene for 2020. Det at man kutter så mye i tilskuddene til norm til små barnehager, vil kunne få alvorlige konsekvenser for barnehagene som er avhengige av de tilskuddene, sa Lindboe.

– Se finansiering som helhet

PBL-direktøren viste under høringen til at overskuddene i private barnehager i 2017 var på rundt fire prosent i gjennomsnitt. Nesten en av tre private barnehager går med underskudd.

Derfor dro Lindboe også inn forslaget om kutt i pensjonstilskudd til private barnehager, som nå er til behandling i Kunnskapsdepartementet.

Hun ba politikerne om å se finansieringen av private barnehagesektoren som helhet før det eventuelt gjøres vedtak som kan ha alvorlige konsekvenser for sektoren.

– Fallitterklæring

Lindboe mener regjeringens «sikkerhetsventil» – som går ut på at kommunene kan søke om skjønnsmidler for barnehager som får økonomiske problemer som følge av bemanningsnormen – ikke er noen god løsning for de private barnehagene som ikke får normen finansiert.

Hun viste til at barnehagene først vil måtte skjære til beinet på alle andre områder for i det hele tatt å komme i posisjon til å bli vurdert.

– Vil vi ha kvalitet og tenker at barnehage skal være et satsningsområde, blir det en fallitterklæring nærmest å måtte kjøre seg selv bankerott for å kunne søke om disse ekstramidlene, sa Anne Lindboe i høringen.