Statsbudsjettet: Gleder seg over fremdrift for nasjonalt økonomisk tilsyn

Nytt statlig tilsyn. Regjeringen setter av ti millioner kroner i 2020 til å starte oppbyggingen av en enhet for økonomisk tilsyn av private barnehager.

Statsbudsjettet: Gleder seg over fremdrift for nasjonalt økonomisk tilsyn

Regjeringen setter av ti millioner kroner i 2020 til å starte oppbyggingen av en enhet for økonomisk tilsyn av private barnehager.

Publisert:

PBL-direktør Anne Lindboe gleder seg over at oppbyggingen av det nasjonale tilsynet ser ut til å starte i løpet av neste år.

– PBL er svært positiv til at regjeringen viser handlekraft når denne saken endelig er kommet på departementets bord. Vi har i mange år etterlyst at det opprettes et uavhengig tilsyn som med høy kompetanse skal kontrollere økonomien i de private barnehagene. Erfaringene vi har hatt med kommunene, er at svært mange ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å utføre tilsyn, sier Lindboe.

Vitner om høy prioritet

I april ble spørsmålet om et nasjonalt, økonomisk tilsyn lagt ut på høring. Etter sommerferien kunngjorde regjeringen at tilsynet vil bli lagt til Molde. Først i løpet av høsten skal spørsmålet opp til behandling i Stortinget.

«Med forbehold om Stortingets vedtak om flytting av ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager til nasjonalt nivå, foreslår regjeringen å sette av 10 millioner kroner til å starte oppbyggingen av den nye enheten for tilsyn hos Utdanningsdirektoratet i Molde fra høsten 2020», skriver regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet 2020.

– At regjeringen mindre enn seks uker etter høringsfristen om saken varslet at et nasjonalt tilsyn skulle legges til Molde, vitner om at saken har høy prioritet. At regjeringen også setter av penger til saken før den er behandlet i Stortinget, bekrefter dette. Dette setter vi pris på. Det er i alles interesser – både barnehagenes, barnas og offentlighetens – at dette arbeidet har god fremdrift, sier Anne Lindboe.

Viktig med tilsyn

PBL-direktøren understreker betydningen av at det føres en god kontroll med at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i tråd med lov- og regelverk.

– Foreldre, ansatte og samfunnet for øvrig skal være trygge på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Enkeltsaker der det har kommet frem at offentlige tilskudd og foreldrebetaling åpenbart ikke er brukt i tråd med intensjonene i lovverket, er uakseptable. Det går ut over kvaliteten i barnehagene det gjelder og skader omdømmet til alle barnehagene i sektoren som drives på en god og ryddig måte, sier Anne Lindboe.